Zoeken
Menu

Hotels staan voor optimale ontspanning en genot. Het ontruimen van een hotel is nooit wenselijk, zeker niet wanneer dit ook nog onnodig blijkt te zijn. Connect Control biedt hier een mooie oplossing. Met Hertek Connect beoordeel je meldingen sneller en voer je (ook op afstand) bedieningen uit om overlast te voorkomen. Ook bij een lagere personeelsbezetting, want de beheerder BMI of de onderhoudspartij ondersteunt op afstand en dit voorkomt onrust.

Hertek Connect is uitermate geschikt voor sectoren waar veel mensen kort of langdurig verblijven, zoals hotels en zalencentra. Het waarborgen van de veiligheid en welzijn van de gasten heeft de hoogste prioriteit. Hertek Connect draagt hier aan bij omdat de beheerder BMI snel op een melding kan reageren. Met Connect Control weet de beheerder direct wat er speelt want aanvullende informatie, zoals de exacte locatie, en het soort melding, ontvangt je op je smartphone waarmee je meteen de fysieke controle kan (laten) uitvoeren. De informatie is altijd actueel, doet zich een wijziging voor terwijl de beheerder onderweg is, dan is deze hiervan gelijk op de hoogte. In combinatie met VerificatiePlus kan hiermee een onnodige ontruiming worden voorkomen (bijvoorbeeld bij een onechte of ongewenste brandmelding), alsook de overlast en de daarbij behorende onrust onder gasten en personeel. Voor de alarmorganisatie binnen de organisatie is een viewersrol beschikbaar. Met deze rol wordt je geïnformeerd bij een calamiteit, maar kunnen geen bedieningen worden uitgevoerd.

Met de gebruiksvriendelijke applicatie bedient de beheerder BMI de brandmeldinstallatie eenvoudig, ook op afstand. Dit geeft de mogelijkheid om direct op situaties te reageren die een onechte brandmelding kunnen veroorzaken, zoals bij evenementen of (reinigings)werkzaamheden. Hiermee wordt voorkomen dat de locatie onnodig ontruimd wordt.

Zowel de beheerder BMI als de onderhoudspartij schakelen melders makkelijk uit of in, op ieder moment van de dag. Bovendien geeft Hertek Connect inzicht in de melderwaardes. Indien de waarde nog in alarm staat op het moment dat je de melder wilt inschakelen kunnen hierop verdere acties uitgezet worden, zoals het openen van ventilatiekanalen.

Als onderhoudspartij werk je met Connect Support waarmee je in staat bent direct én op afstand te ondersteunen. Daarnaast heb je inzicht in (toekomstig) vervuilde melders en kun je deze vervangen op het moment dat de kamers vrij zijn, of eventueel bij gepland onderhoud, zonder dat dit ten koste gaat van de beschikbaarheid van hotelkamers/ruimtes.

Productspecificaties

Merk
Hertek
Om een document te downloaden hebben we een aantal gegevens nodig, deze worden gevraagd zodra je een download aanklikt.

Over Hertek B.V.

Hertek B.V.

Hertek biedt veiligheid, continuïteit en welzijn aan mensen, bedrijven en middelen en voorkomt dat zij onnodig in gevaar komen.

Lees meer over Hertek B.V.

Stel de leverancier Hertek B.V. een vraag over dit product

Meer vergelijkbare producten van Hertek B.V.

Meer vergelijkbare producten