Zoeken
Menu

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn een belangrijk hulpmiddel bij het veilig werken van mensen in allerlei situaties. Waar collectieve bescherming niet of niet voldoende werkt, moet iedere persoon die beschermingsmiddelen gebruiken die een veilige werksituatie garandeert. Belangrijk daarbij is dat degene die ze draagt onbelemmerd zijn of haar werk kan doen en dat het PBM de juiste bescherming biedt tegen de gevaren waar de gebruiker aan blootgesteld wordt. Infralektra BV biedt een programma persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle voorkomende werkzaamheden van de elektro monteur en mensen die bepaalde elektrotechnische handelingen moeten uitvoeren.

Iedere elektromonteur komt tijdens zijn werkzaamheden wel eens in de situatie waarbij hij of zij moet werken aan, of in de nabijheid van, onder spanning staande delen van een installatie, bv metingen of het vervangen van zekeringen. Ook het simpel wegnemen van een beschermingskap waarbij de achterliggende installatie niet zichtbaar is, kan al tot gevaren leiden. Naast het aanrakingsgevaar bestaat ook het gevaar van het ontstaan van vlambogen.

Volgens de norm NEN3140 moet de monteur over een aantal persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken, die hem voldoende bescherming geven tegen aanraking van elektrische delen of vlambogen die ontstaan bij een eventuele kortsluiting waarbij men rekening moet houden met de grote van de energie die in een bepaald installatie kan optreden.

De impact van een vlamboog waaraan je blootgesteld wordt, is groot bij de monteur die een dergelijk ongeluk meemaakt! Vooral een gelaatscherm, handschoenen en kleding moeten dan de nodige bescherming bieden om ervoor te zorgen dat er geen 2e graads verbrandingen optreden.

Als we de normen bekijken dan geeft de norm EN61482-1 twee methoden om materialen en producten te testen op vlambogen. In de EN61482-1-2 wordt de test die in Europa veelvuldig gebruikt wordt beschreven en de IEC61482-1-1 de test die in Amerika (en Angelsaksische landen) veel gebruikt wordt.

Infralektra BV biedt een uitgebreid assortiment gelaatsbescherming, handschoenen en kleding die getest zijn volgens de Europese test en in veel gevallen ook de Amerikaanse test. Persoonlijke beschermingsmiddelen die voor de meeste toepassingen geschikt zijn en een optimaal handelingsgemak waarborgen waardoor de veiligheid gewaarborgd wordt!

Productspecificaties

Merk
Preising
Producten getest
Volgens de Europese test en in veel gevallen ook Amerikaanse test

Over Infralektra B.V.

Infralektra B.V.

Infralektra BV is gespecialiseerd op het gebied van leveringen van componenten voor distributie en transport van elektrische energie in zowel laagspanning-, middenspanning en hoogspanningsnetten. Daarnaast leveren zij specialistische gereedschappen/ hulpmiddelen die bij de montage van deze netten nodig zijn.

Lees meer over Infralektra B.V.

Stel de leverancier Infralektra B.V. een vraag over dit product

Meer vergelijkbare producten van Infralektra B.V.

Meer vergelijkbare producten