Zoeken
Menu

De innovatieve elektronische wastafel- armaturen verlagen het water- en energieverbruik in vergelijking met conventionele armaturen met wel 50%.

Bevolkingsexplosie, meer landbouw- grond, industriële groei én een toe- nemende welvaart zijn slechts enkele oorzaken die de wereldwijde watervoor- raden in de komende decennia in toene- mende mate zullen belasten. Het gebruik van schoon drinkwater is voor veel men- sen reeds nu geen vanzelfsprekendheid meer. De verantwoordelijke omgang met onze schaarse natuurlijke hulpbronnen is daarom een milieupolitieke uitdaging die wij gemeenschappelijk zullen moeten aangaan.

Met name in openbare en commerciële sanitaire inrichtingen met een groot aantal anonieme gebruikers wordt veel water verbruikt.

De innovatieve elektronische wastafel- armaturen PROTRONIC-S verlagen het water- en energieverbruik in vergelijking met conventionele armaturen met wel 50 %. Dankzij de volledig automatische werking stroomt het water alleen als het werkelijk benodigd is.

De handen kunnen absoluut hygiënisch worden gewassen, zonder de armatuur aan te hoeven raken. De gebruiker hoeft de handen alleen in de buurt van het goed zichtbare sensorveld te houden.

Voor een optimale drinkwaterhygiëne kan een automatische hygiënespoeling via een optionele afstandsbediening worden ingesteld om stilstaand water als bron van mogelijke contaminaties te vermijden.
De PROTRONIC-S overtuigt bij de eerste oogopslag door de uitgesproken en gestroomlijnde vormgeving. Slank en elegant neigt de elektronische armatuur de gebruiker tegemoet.

Een fraai uiterlijk alleen voldoet zelden om tegemoet te komen aan de hoge eisen van moderne sanitaire armaturen. Het zijn juist de innerlijke kwaliteiten die de PROTRONIC-S geschikt maken voor een stijlvolle inrichting van openbare, semi-open- bare en commerciële sanitaire ruimten. En dat allemaal bij een buitengewoon voordelige prijs/kwaliteit verhouding.

 • Innovatieve sensortechnologie
  • snelle en daardoor comfortabele gebruikersdetectie
  • vermijding van ongecontroleerde waterstromen door automatische instelling van de sensorreikwijdte
 • Aancullende sensorfucties 
  • eenvoudigen uitschakeling voor de reiniging
  • continue afgifte voor het vullen
  • alle genoemde functies bestuurbaar met Franke Touch-code
 • Modern hygiëneconcept
  • watervoerende onderdelen van hygiënische kunststof
  • instelling van objectspecifieke hygiënespoelingen
 • Betrouwbare veiligheidsfuncties 
  • veiligheidsuitschakeling bij een te lage spanning

Productspecificaties

Om een document te downloaden hebben we een aantal gegevens nodig, deze worden gevraagd zodra je een download aanklikt.

Over Franke Water Systems Benelux

Franke Water Systems Benelux

De toekomstgerichte elementen van Franke Water Systems overtuigen door uitstekende kwaliteit, lange levensduur en design.

Lees meer over Franke Water Systems Benelux

Stel de leverancier Franke Water Systems Benelux een vraag over dit product

Meer vergelijkbare producten van Franke Water Systems Benelux

Meer vergelijkbare producten