Zoeken
Menu

Armaturen op het gebied van automatische waterregeling - zoals thermische desinfectie en piekbelastingoptimalisatie - en optimale hygiëne en rendabiliteit.

Het nieuwe AQUA 3000 open watermanagementsysteem zorgt al op armatuurniveau voor vele mogelijkheden op het gebied van automatische waterregeling - zoals thermische desinfectie en piekbelastingoptimalisatie - en biedt daarmee optimale hygiëne en rendabiliteit.

Een verantwoordelijke en efficiënte omgang met de natuurlijke bron water is het centrale doel van moderne gebouwen. Bij het plannen van projecten ondersteunen optimaal ontwikkelde sanitaire oplossingen van Franke Washroom Systems
een duurzaame ontwikkeling. Het waterbeheersys- teem AQUA 3000 open brengt balans aan tussen ecologie en efficiency, tussen hygiëne en verbruik, tussen planning en bedrijf.
Een geavanceerd, compleet waterbeheer maakt een zuinig bedrijf van alle aangesloten componenten mo- gelijk. Aangesloten kunnen worden:
douche-, was- en spoelarmaturen. Het systeem is individueel programmeerbaar en kan willekeurig worden uitgebreid. Waterhoeveelheden, hygiëne- spoelingen, thermische desinfecties en tempera- tuurgrenswaarden kunnen per ruimte en zelf’s’ per armatuur individueel worden gecontroleerd en ingesteld. Defecten worden direct herkend en door het systeem gemeld. Door een efficiënt verwarmen van het water wordt het energieverbruik verminderd. Hieruit resulterende besparingen verkorten de terugverdientijd aanzienlijk.

Het waterbeheersysteem AQUA 3000 open is gebaseerd op een innovatief elektronicaplatform en is door de gemoderni- seerde architectuur voor installateurs en exploitanten veel eenvoudiger, bedrijfszekerder, functioneler, hygiënischer, rendabeler en kan nog makkelijker in overkoepelende netwer- ken worden opgenomen.
AQUA 3000 open, het doorontwikkelde, intelligente waterbe- heersysteem, wordt consequent in twee niveaus – armaturen en netwerk – onderverdeeld, die via verschillende dataprotocol- len, zoals Ethernet, BacNet, KNX of ModBus met elkaar kunnen communiceren. Op het niveau van de armaturen worden de belangrijkste waterafgiftefuncties geregeld.

Met de ECC2 (ECC = Ethernet-CAN-Coppler)-functiecontroller en de ingebouwde WEB-server ontstaan op netwerkniveau extra functies tot en met een GBS-koppeling.
Twee extra, verschillende modules bieden optionele uitbrei- dingsmogelijkheden: I/O-module met digitale in- en uitgangen voor volgorde besturing en een GSM-module voor mobiel onderhoud op afstand. 
 

Productspecificaties

Om een document te downloaden hebben we een aantal gegevens nodig, deze worden gevraagd zodra je een download aanklikt.

Over Franke Water Systems Benelux

Franke Water Systems Benelux

De toekomstgerichte elementen van Franke Water Systems overtuigen door uitstekende kwaliteit, lange levensduur en design.

Lees meer over Franke Water Systems Benelux

Stel de leverancier Franke Water Systems Benelux een vraag over dit product

Meer vergelijkbare producten van Franke Water Systems Benelux

Meer vergelijkbare producten