Zoeken
Menu

Vanaf 1 juli 2020 worden minimale prestatie-eisen voor brand- en rookgedrag van kabels wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Daarmee worden de CPR-brandveiligheidseisen van kabels aangescherpt. De wijziging houdt concreet in dat voor kabels met brandklasse Dca de rookclassificatie aangescherpt wordt van S3 naar S2. Zo voldoet ook Nederland aan de gestelde EU-regels om minimale eisen voor brandgedrag van bouwproducten vast te leggen in de wetgeving.

Vanaf 1 juli 2020 worden minimale prestatie-eisen voor brand- en rookgedrag van kabels wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Daarmee worden de CPR-brandveiligheidseisen van kabels aangescherpt. De wijziging houdt concreet in dat voor kabels met brandklasse Dca de rookclassificatie aangescherpt wordt van S3 naar S2. Zo voldoet ook Nederland aan de gestelde EU-regels om minimale eisen voor brandgedrag van bouwproducten vast te leggen in de wetgeving.

De brandveiligheid in gebouwen is iets wat eenieder die werkzaam is in de bouwketen aangaat. Daar dienen we als keten samen de verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat begint met het maken van brandveilige keuzes als het gaat om materialen. De kwaliteit van kabels speelt al een belangrijke rol in het voorkomen van brand, maar de impact van kabels tijdens het verspreiden van een brand in gebouwen wordt vaak onderschat. Gezien het feit dat kabels en leidingen ruimtes en verdiepingen in een gebouw met elkaar verbinden, spelen ze een wezenlijke rol in de beperking van verspreiding van brand.

WIJZING BOUWBESLUIT 2012 & NEN8012
De wijziging in het Bouwbesluit 2012 richt zich enkel op de minimale eisen ter voorkoming van slachtoffers (gewonden en doden ) en uitbreiding van brand naar andere percelen. Gevolgschade, zoals het behoud van een bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen, zijn geen doelstellingen van het Bouwbesluit 2012. Juist ook bedrijfseconomische en maatschappelijke gevolgschade zijn van belang voor uw opdrachtgever en de maatschappij. Daarin ondersteund de NEN8012, de Nederlandse norm voor brandclassificaties. De NEN8012 helpt bij het maken van de juiste keuze voor de brandclassificatie ter beperking van gevolgschade en stelt daarom aanvullende eisen aan de zuurgraad van (giftige) rookgassen en brandende vallende deeltjes.

De NEN8012 zal later dit jaar worden aangepast zodat deze in lijn is met het gewijzigde Bouwbesluit 2012. Daarmee biedt de NEN8012 de sector en de gehele keten, aansluitend op het Bouwbesluit, helderheid voor wat betreft de leidingkeuze ter voorkoming van slachtoffers en uitbreiding van brand naar andere percelen, maar aanvullend op het Bouwbesluit 2012 ook met het oog op het beperken van gevolgschade door brand en rook.

Op onze website vindt u een handige tool die u helpt een brandveilige kabelkeuze te maken waarbij ook de wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020 worden getoetst.

NIEUW PORTFOLIO Dca KABELS
Op basis van de aangescherpte brandclassificaties in het Bouwbesluit 2012 beschikt TKF sinds 1 januari 2020 over een vernieuwd portfolio Dca-s2 kabels. De afgelopen periode heeft TKF een compleet nieuw portfolio ontwikkelt om haar huidige portfolio Dca kabels te upgraden naar de nieuwe eisen en het rookgedrag verder te verbeteren. Er zijn nieuwe materialen toegepast waardoor deze nu voldoen aan de nieuwe eisen, waarbij een goede verwerkbaarheid en stripbaarheid van kabels het uitgangspunt zijn geweest. Deze kabels zijn opnieuw getest, gekeurd en gecertificeerd en voldoen nu aan de verscherpte eisen. De komende tijd zullen de Dca-s3 kabels uit-gefaseerd worden.

ONLINE CPR-TRAININGEN Wilt u uzelf en uw collega’s op de hoogte brengen van de aankomende wijzigingen en meer weten over de impact voor u? TKF biedt u een online training aan waarin onze CPR specialisten u bijpraten over de wijzigingen en u helpen bij het bepalen van de juiste brandclassificatie.

U kunt u aanmelden via onderstaande link:

Aanmelden online CPR-trainingen

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een online sessie voor uw bedrijf te plannen.

Productspecificaties

Merk
TKF
Brandklassen
B2ca, Cca, Dca, Eca
Brandklasse selectie
CPR tool TKF
Om een document te downloaden hebben we een aantal gegevens nodig, deze worden gevraagd zodra je een download aanklikt.

Over TKF (B.V. Twentsche Kabelfabriek)

TKF (B.V. Twentsche Kabelfabriek)

Leverancier van zowel VD-draad als alle kabels ten behoeve van energie-, signaal- en dataoverdracht.

Lees meer over TKF (B.V. Twentsche Kabelfabriek)

Stel de leverancier TKF (B.V. Twentsche Kabelfabriek) een vraag over dit product

Meer vergelijkbare producten van TKF (B.V. Twentsche Kabelfabriek)

Meer vergelijkbare producten