Zoeken
Menu

De rol van de medewerkers in de installatietechniek verandert waarbij de raakvlakken met de werktuigkundige installaties groeien. Dit geldt ook voor de elektrotechnisch opgeleide medewerker. De afstemming van deze raakvlakken is van belang voor een goed eindresultaat van het project. Ook opereert hij of zij steeds meer binnen multidisciplinaire teams. Dit vraagt om brede kennis van verschillende technische disciplines.

LEERDOEL
De cursus verschaft inzicht in de werking en problematiek van W-installaties. De cursus stelt je in staat technische installaties integraal te beoordelen.

VOOR WIE?
Elektrotechnisch geschoolde medewerkers; engineers, ontwerpers, werkvoorbereiders, projectleiders, projectmanagers, teamleiders of contractmanagers werkzaam bij een installatiebedrijf, adviesbureau, opdrachtgever, leverancier of overheid.
De cursus is ook uitstekend geschikt voor bijv. gebouwbeheerders, architecten of medewerkers van leveranciers die meer willen weten van de werktuigkundige installaties in de gebouwde omgeving.

INHOUD CURUS
De cursus is opgebouwd uit 5 onderwerpen
- Grondbeginselen W-techniek
- Klimaatsystemen
- Componenten energie-opwekking en klimaatinstallatie
- Sanitaire installaties
- Regeltechniek

Productspecificaties

Merk
TVVL
Duur:
7 lesdagen
Prijzen seizoen 2021-2022:
€ 3.375 (excl. 15% ledenkorting)
Lestijden:
09.00 – 16.30 uur
Let op:
Door informatie op te vragen, krijgt u automatisch een optie op deze cursus. Zo houden wij een plek voor u vrij. Deze optie is kosteloos en zonder verdere verplichtingen. TVVL zal u benaderen om deze optie om te zetten in een definitieve inschrijving.

Over TVVL

TVVL

Hét toonaangevende kennisknooppunt van mensen actief in de installatie-sector. TVVL bevordert kennisdeling en kennisoverdracht op het gebied van installaties in gebouwen; klimaat- en elektrotechniek, gebouwbeheer en sanitair. 

Vakgenoten ontmoeten elkaar bij lezingen, evenementen, conferenties en regionale activiteiten. Via het TVVL magazine, de website en social media delen we kennis. TVVL gelooft in de kracht van kennis als motor van technologische innovatie in de sector, zowel voor individuele leden als voor het  bedrijfsleven. 

Lees meer over TVVL

Stel de leverancier TVVL een vraag over dit product

Meer vergelijkbare producten