Zoeken
Menu

Om aan een koudesysteem of warmtepomp gevuld met giftig of brandbaar koudemiddel te mogen werken, moet een installateur beschikken over een vakbekwaamheidscertificaat dat aan de eisen van het Activiteitenbesluit voldoet. Voorheen werden hiervoor zogeheten ‘ACK’-examens afgenomen, wat stond voor ammoniak, CO₂ en koolwaterstoffen. Inmiddels heeft de ‘K’ van koolwaterstoffen plaatsgemaakt voor de ‘B’ van brandbaar. Opleidingscentrum GO° is gestart met opleidingen om installateurs hierop voor te bereiden.

De verandering van ACK naar ACB is een gevolg van de eerdere introductie van koudemiddelcategorie A2L en HFO’s. “In die categorie vallen koudemiddelen die licht-ontvlambaar zijn, bijvoorbeeld R32 en HFO’s zoals R1234ze”, legt Roelof Robbertsen, senior accountmanager bij Opleidingscentrum GO°, uit. “En onder de ‘B’ vallen nu dus ook de koolwaterstoffen zoals propaan, die immers brandbaar en explosief kunnen zijn. Al deze koudemiddelen zijn opgenomen in de NEN EN 378 deel 1 t/m 4 (2016) en daarom ook in de NPR7600. De lesstof en examens zijn aangepast naar de huidige eind- en toetstermen.”

Indeling op koudemiddelvolume
De ACB-opleidingen die GO° verzorgt, zijn alleen gericht op toepassingen met een relatief kleine koudemiddelvulling. Daarom valt ammoniak, dat alleen in grote installaties wordt gebruikt, buiten het lesprogramma. Overigens is dit ‘A’-koudemiddel wel degelijk aan certificering onderhevig. Voor de B- en C-koudemiddelen geldt dat de examens – en daarom ook de opleidingen die erop voorbereiden – worden onderverdeeld op basis van het koudemiddelvolume in de koudesystemen waarmee mag worden gewerkt. Zo wordt een C2-examen afgenomen voor monteurs die met CO₂- koudesystemen met een vulling tot 25 kilo werken, en omvat het C1-examen de ‘volledige variant’ voor alle mogelijke volumes. “C2 valt daarmee feitelijk onder C1; met C1 op zak mag je ook aan C2-koudesystemen werken”, aldus Robbertsen. Voor brandbare koudemiddelen geldt een soortgelijke indeling, zij het in drie categorieën: B3 (<1000 gram), B2 (<25 kilo) en B1 (volledige variant). Daarbij geldt dus dat een monteur met het B1-certificaat op zak ook mag werken aan B2- en B3-koudesystemen.

Productspecificaties

Merk
Opleidingscentrum GO

Over Opleidingscentrum GO

Opleidingscentrum GO

Verzorgt al jaren opleidingen en trainingen in de koudetechniek.

Lees meer over Opleidingscentrum GO

Stel de leverancier Opleidingscentrum GO een vraag over dit product

Meer vergelijkbare producten van Opleidingscentrum GO

Meer vergelijkbare producten