Zoeken
Menu

Rekenmethodiek NEN 7120 maakt definitief plaats voor NTA 8800. Voor nieuwbouwwoningen geldt sinds 1 januari dat aanvragen van de omgevingsvergunning moeten voldoen aan BENG. In de handige BENG-wijzer van Duco Ventilation & Sun Control wordt tekst en uitleg gegeven bij de 3 BENG indicatoren en TOjuli, aangevuld met concrete rekenvoorbeelden.

BENG is geïnspireerd op het principe van de trias energetica: eerst de energievraag beperken, dan energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken en voor het restant eindige energiebronnen efficiënt benutten. Wat de gevolgen zijn voor het luik ventilatie en zonwering leggen we voor aan Richard Geraerts, verkoopleider bij Duco

Misvatting natuurlijke ventilatie
“Ventileren volgens BENG? Er zijn heel wat misvattingen”, vertelt Geraerts. “Zo is het een misverstand dat er enkel ruimte is voor balansventilatie. In de BENG-wijzer leggen we uit dat ventilatie mogelijk is met zowel een C- als met een D-systeem. Duco heeft een breed gamma ventilatie-units voorhanden voor beide systemen. Een goed gedimensioneerd natuurlijk ventilatiesysteem levert prima prestaties. Eenzelfde misverstand geldt voor het comfort. Als je een systeem onzorgvuldig berekent of roosters en ventielen verkeerd plaatst, kun je bij alle typen systemen ongemakken ervaren. Je moet per project kijken wat het beste past. Vergelijk het met de aanschaf van een auto.”

Vraaggestuurd C-systeem met zonesturing
“Lokaal ventileren met een C-systeem? Ook dat is mogelijk door toevoeging van zonesturing”, verduidelijkt Geraerts. “Bij een klassieke MV box wordt in elke ruimte op hetzelfde moment een vast (hoog) debiet lucht afgevoerd. Ook als er niemand in de slaapkamer aanwezig is. Bij een gezoneerd systeem met vraagsturing wordt dit per ruimte geregeld. Alleen als de concentraties vocht of CO2 te hoog zijn, voert de box de vervuilde lucht af. Is de luchtkwaliteit goed, dan wordt er weinig geventileerd en wordt er via de roosters minder lucht van buiten aangetrokken. Als gevolg van deze kleinere ventilatiehoeveelheid dalen de “ventilatieverliezen” en dus het verwarmingsgebruik, vermindert de hulpenergie en verhoogt de zekerheid op een optimaal thermisch comfort in alle leefruimtes.”

Dimensionering
“Bij de dimensionering moet je naar diverse aspecten kijken”, legt Geraerts uit. “Denk maar aan de staat van het gebouw, de schil, de temperatuur en de luchtsnelheden die je kunt verwachten. Om op basis van die factoren een performant systeem te kunnen bepalen is ervaring vereist. Wij voeren met verschillende partners grootschalige projecten uit, waarbij we zelden of nooit klachten horen over comfort. Maar ook de oriëntatie van het gebouw moet in rekening gebracht worden! Reden hiervoor? Het minimaliseren van de koellast in de strijd tegen oververhitting. Samen met natuurlijke dagventilatie vormen intensieve (nacht)ventilatie en zonwering essentiële onderdelen.”

Oververhitting voorkomen
Geraerts: “Wist je dat ruim 40% van de energievraag bestaat uit de behoefte aan warm tapwater voor bijvoorbeeld douchen? Verwarming van de woning is nog ruim 30% van de energievraag en koeling vraagt bijna evenveel energie! Voor woningen zonder koelmogelijkheid wordt daarom met TOjuli een grenswaarde gesteld aan de temperatuuroverschrijdingseis. Het is duidelijk dat zomercomfort een integraal onderdeel van een gebouwontwerp is geworden.”

Zonwering en ventilatieve koeling
Een goede inplanting van de ramen met bijpassende zonweringstrategie levert een belangrijke bijdrage aan dit zomercomfort. Daarnaast valt er ook veel warmte te lozen met nachtventilatieluiken. De koele nachtlucht wordt gebruikt om het gebouw af te koelen. “We pleiten ervoor om zonwering en nachtventilatie niet te zien als een kost, maar als een investering in het happy-feeling van de bewoner in huis, de werknemer op kantoor of de leerling op school”, stelt Geraerts. “Een investering die niet op de klassieke manier terugverdiend zal worden, maar zal zorgen voor hogere productiviteit, betere schoolprestaties en verhoogde slaapkwaliteit”.

“We bieden onze klanten volop ruimte om advies te vragen. Dat past bij ons, als ventilatiespecialist die verantwoordelijkheid neemt en kennis deelt. We geven dat advies gratis en vertrouwelijk. Onze adviseurs nemen graag de tijd om – digitaal of persoonlijk – onze klanten alle informatie te geven over de nieuwe BENG-regelgeving”, voegt Geraerts nog toe.


Productspecificaties

Merk
Duco Ventilation & Sun Control
Om een document te downloaden hebben we een aantal gegevens nodig, deze worden gevraagd zodra je een download aanklikt.

Over Duco Ventilation & Sun Control

Duco Ventilation & Sun Control

Duco Ventilation & Sun Control zet gezondheid en de bewoner in al zijn ontwikkelingen op vlak van ventilatie- en zonweringsystemen centraal, steeds met een knipoog naar optimaal bewonerscomfort en maximale energie-efficiëntie. 

Lees meer over Duco Ventilation & Sun Control

Stel de leverancier Duco Ventilation & Sun Control een vraag over dit product

Meer vergelijkbare producten van Duco Ventilation & Sun Control

Meer vergelijkbare producten