Zoeken
Menu

Duurzame gebouwen zijn toekomstbestendig, waardevast, hebben een lage of geen CO2 uitstoot, lage energiekosten en een hoog comfort. Naast kennis van innovatieve technieken vraagt duurzaam bouwen om een meer integrale aanpak en een projectbenadering vanuit (systeem)concepten. Daarnaast vraagt het duurzaam bouwen inzicht in de economische haalbaarheid en overtuigingskracht richting opdrachtgevers. In deze cursus komt het begrip duurzaamheid breed aan bod, waarbij zowel naar het gebouw als naar de technische installaties wordt gekeken. De verschillende beoordelingsmethoden (BREEAM etc.) komen ook aan de orde.

LEERDOEL
Na afloop van de cursus ben je in staat te analyseren, motiveren en berekenen en zelfstandig te adviseren ten aanzien van duurzame aspecten betreffende het gebouw, het gebruik en de technische installaties. 

VOOR WIE?
Ervaren hoger opgeleide ontwerpers, adviseurs, projectleiders of projectmanagers binnen de installatiesector.

INHOUD CURSUS
Het programma van de cursus bestaat uit 7 lessen (verdeeld over 6 lesdagen):

  1. Inleiding Duurzaamheid
  2. Instrumentarium Duurzaamheid
  3. Circulariteit
  4. Energiebeperkende maatregelen
  5. Data gedreven optimalisatie van energiegebruik
  6. Duurzame opwekking (basis)
  7. Uitvoeringsvormen duurzame projecten
  8. Financiële onderbouwing Duurzaamheid
  9. Stimuleren Duurzaamheid
  10. Human skills

Productspecificaties

Merk
TVVL
Duur:
6 lesdagen
Prijzen seizoen 2022-2023:
€ 4.050 (excl. 15% ledenkorting)
Lestijden:
13.30 tot 20.45 uur
Let op:
Door informatie op te vragen, krijgt u automatisch een optie op deze cursus. Zo houden wij een plek voor u vrij. Deze optie is kosteloos en zonder verdere verplichtingen. TVVL zal u benaderen om deze optie om te zetten in een definitieve inschrijving.

Over TVVL

TVVL

Hét toonaangevende kennisknooppunt van mensen actief in de installatie-sector. TVVL bevordert kennisdeling en kennisoverdracht op het gebied van installaties in gebouwen; klimaat- en elektrotechniek, gebouwbeheer en sanitair. 

Vakgenoten ontmoeten elkaar bij lezingen, evenementen, conferenties en regionale activiteiten. Via het TVVL magazine, de website en social media delen we kennis. TVVL gelooft in de kracht van kennis als motor van technologische innovatie in de sector, zowel voor individuele leden als voor het  bedrijfsleven. 

Lees meer over TVVL

Stel de leverancier TVVL een vraag over dit product

Meer vergelijkbare producten