Zoeken
Menu

Waarom de cursus Sanitare Installaties in Gebouwen? Onder sanitaire installaties in gebouwen worden de leidingwater-, riolering-, gas- en brandblusvoorzieningen verstaan. Dynamische vakgebieden waar regelmatig technische innovaties worden geïntroduceerd. Ook heeft er een continue aanscherping plaats van eisen ten aanzien van veiligheids-, gezondheids-, comfort-, milieu- en energieaspecten. Deze cursus Sanitaire Installaties in Gebouwen brengt de deelnemer op de hoogte van de laatste stand van de techniek en brengt hem of haar de benodigde ontwerpvaardigheden bij.

Modulaire opzet: De cursus is in zijn geheel te volgen (4 modulen met in totaal 13 lesdagen en deelexamens) met als eindresultaat het TVVL diploma Sanitaire Installaties in Gebouwen. Het is mogelijk om apart in te schrijven voor een of enkele modules en deze af te sluiten met deeldiploma's. Hierdoor is het mogelijk specifieke kennis op te doen of de cursus over meerdere jaren uit te spreiden. Met het behalen van 4 deeldiploma's heb je recht op het TVVL diploma Sanitaire Installaties in Gebouwen.

Voor wie?

Startende of ervaren engineers, ontwerpers of projectleiders werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, leverancier, opdrachtgever of overheid.

Vooropleiding

Minimaal een succesvol afgeronde mbo-4 opleiding (of mbo-3 aangevuld met onze schakelcursus Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde) met enkele jaren relevante werkervaring in het vakgebied.

Studielast

De studielast voor deze cursus bestaat uit zowel contacturen als zelfstudie voor het bestuderen van de lesstof en het maken van werkopdrachten thuis. Voor de gehele cursus bedraagt de studielast circa 300 uur. Voor meer informatie wordt verwezen naar de studiegids.

Workshops

Buiten het examen om worden 3 workshops aangeboden (zie ook workshops). Dit zijn:

 • Zwembaden en Waterbehandeling;
 • Technische en Medische gassen;
 • Stoominstallaties.

Deelnemers aan alle 4 modulen kunnen kosteloos naar de 3 workshops.

Waar Intechnium Gebouw in Woerden

Elektronische Leeromgeving Via de leeromgeving krijgen cursisten leermiddelen (syllabi, hand-outs etc.) aangeboden.

Examen Je hebt toegang tot het (deel)examen op basis van de verplicht in te leveren en voldoende beoordeelde werkopdrachten. Bij voldoende resultaat ontvang je het diploma.

Prijzen seizoen 2021-2022

 • Module Leidingwaterinstallatie € 2.450
 • Module Gasinstallaties € 1.225
 • Module Gebouwriolering € 1.650
 • Module Brandblusvoorzieningen € 1.650

Leden krijgen op elke module 15% karting*

Prijzen zijn inclusief examen, lesmateriaal, koffie/thee en maaltijd en exclusief 21% BTW.

Workshops:

De workshops zijn facultatief en geen onderdeel van het examen. Voor personen die 4 modulen volgen/hebben gevolgd is deelname aan 3 workshops gratis.

Lestijden

13:30 – 20:45 uur

 • Module Leidingwaterinstallaties 5 lesdagen,1 maal per 2 weken
 • Module Gasinstallaties 2 lesdagen, 1 maal per 2 weken
 • Module Gebouwriolering 3 lesdagen 1 maal per 2 weken
 • Module Brandblusvoorzieningen, 3 lesdagen 1 maal per 2 weken

ISSO Kennisbank

Deelnemers aan een TVVL cursus kunnen gedurende de cursus toegang krijgen tot de uitgebreide kennisbank van ISSO. Naast de voor de studie van toepassing zijnde ISSO-publicaties zijn ook de overige ISSO-publicaties, -kenniskaarten en -applicaties volledig toegankelijk.

* Leden van TVVL krijgen korting bij inschrijving voor een cursus. Ben je geen lid van TVVL maar wel lid van Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI) dan kun je gebruik maken van de speciale Techniek Nederland prijzen.. Bij inschrijven kun je aangeven dat je lid bent van Techniek Nederland.

Productspecificaties

Let op:
Deelnemers aan alle 4 modulen kunnen kosteloos naar de 3 workshops.
Let op:
Door informatie op te vragen, krijgt u automatisch een optie op deze cursus. Zo houden wij een plek voor u vrij. Deze optie is kosteloos en zonder verdere verplichtingen. TVVL zal u benaderen om deze optie om te zetten in een definitieve inschrijving.
Vragen?
Heeft u vragen over de opleiding gebruik dan het vragenformulier.

Over TVVL

TVVL

Hét toonaangevende kennisknooppunt van mensen actief in de installatie-sector. TVVL bevordert kennisdeling en kennisoverdracht op het gebied van installaties in gebouwen; klimaat- en elektrotechniek, gebouwbeheer en sanitair. 

Vakgenoten ontmoeten elkaar bij lezingen, evenementen, conferenties en regionale activiteiten. Via het TVVL magazine, de website en social media delen we kennis. TVVL gelooft in de kracht van kennis als motor van technologische innovatie in de sector, zowel voor individuele leden als voor het  bedrijfsleven. 

Lees meer over TVVL

Stel de leverancier TVVL een vraag over dit product

Meer vergelijkbare producten