Zoeken
Menu

Ibis Calculeren brengt veel disciplines samen in één oplossing. Zo kun je er traditioneel, volgens de elementenmethode, BIM-gestuurd mee calculeren. Dankzij vergevorderde technieken kunnen de hoeveelheden ook door middel van 2D en 3D modellen worden uitgetrokken en gekoppeld worden aan een calculatie. Als basis voor de begroting biedt Ibis Calculeren de mogelijkheid om zowel gebruik te maken van het Brink Kostenbestand als externe kostenbestanden zoals 2BA, de standaard in de installatiebranche. Daarnaast is het ook mogelijk om referentiebegrotingen zoals Archidat in te lezen. Eenvoudige koppelingen met Microsoft Excel en Word maken het voor de gebruiker gemakkelijk om snel hoeveelheden uit te trekken, bijlage toe te voegen en voorbladen op te maken.

Door betere technische mogelijkheden en innovatie wordt er in de bouwsector en civiele techniek vaker met een 'Bouw Informatie Model' (BIM) gewerkt. Begrijpelijk omdat zo'n model het samenwerken en communiceren tussen alle projectbetrokkenen structureert en vereenvoudigt. Met als belangrijkste resultaten tijdbesparingen en een kleinere kans op het maken van fouten. Maar ook omdat opdrachtgevers het simpelweg voorschrijven. Hoewel installateurs dus al wel meewerken aan het creëren en gebruiken van een BIM, calculeren ze de kostprijs van alle technische installaties vaak nog met verouderde software. Een aantal van zelfs nog in Excel-sheets. De komende jaren wordt het nieuwe calculeren in de installatietechniek BIM-gestuurd. 

Ook in opkomst zijn online databases met product- en prijsinformatie, zoals van 2ba. Dankzij deze online database kunnen alle ketenpartners vertrouwen op de meest actuele informatie over miljoenen producten, zonder dat ze die zelf continu hoeven te onderhouden. Snel toegankelijk via slimme filter- en zoekfuncties en direct te gebruiken in calculatiesoftware. Uiteraard met ondersteuning van het Europees Technisch Informatie Model (ETIM).

Calculeren in de installatietechniek wordt ook beïnvloed door Life Cycle Costing. Oftewel aandacht voor de totale verwachte kosten van installaties tijdens de hele exploitatieperiode. Dat is een logisch gevolg van het toenemende duurzaamheidsbewustzijn in de markt en praktisch gezien te realiseren door calculatiesoftware te gebruiken met functionaliteit voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting. Een bijkomend voordeel van de Life Cycle Costing methodiek is dat zowel aannemers als installateurs al tijdens de ontwerpfase van projecten kostenbewustere keuzes maken over zowel de vormgeving als het materiaalgebruik.

Productspecificaties

Merk
Ibis
Beschikbare koppelingen met diverse ERP-systemen door middel van CUF XML
Geschikt voor installaties (E&W), woningbouw, utiliteitsbouw en GWW
Traditioneel begroten (detail), elementen en/of recepten
Snel omzetten naar NL-SFB of STABU codering
Uitbreidbaar met meerdere modules (schaalbare oplossing)
Unieke middelen met één handeling wijzigen (bijvoorbeeld eenheidsprijzen)
Online prijzen actualiseren met behulp van 2BA
Snel wisselen tussen UNETO-VNI werksituaties
Kopiëren en plakken vanuit MS Excel
Meegeleverde standaard lay-outs voor de begrotingsgegevens, zoals een klassieke weergave (platte lijst met alle gegevens)
Mappenstructuur (Windows Verkenner, met onderbouwing per niveau)
Overzichtelijke verzamelstaten
Verschillende rapportages, eenvoudig zelf te maken en te beheren
Verschillen tussen twee begrotingen vergelijken op begrotingsregel en op middelenniveau
Flexibele staartbladen met vrij definieerbare opslagen
IBIS-TRAD is in meerdere talen beschikbaar
Om een document te downloaden hebben we een aantal gegevens nodig, deze worden gevraagd zodra je een download aanklikt.

Over Brink

Brink

Ibis software voor installatietechniek. 

Installaties vervullen een steeds belangrijkere rol in bouwkundige en civieltechnische projecten. Omdat ze technisch complexer worden en een grotere invloed krijgen op de duurzaamheid en het gebruikscomfort van gebouwen of constructies. Redenen genoeg om ze via het nieuwe calculeren in de installatietechniek integraal te gaan meenemen bij de kostprijsberekening voor projecten.

Lees meer over Brink

Stel de leverancier Brink een vraag over dit product

Meer vergelijkbare producten