Zoeken
Menu

Lange tijd zagen bedrijven milieu-inspanningen als een onderdeel van hun corporate social responsibility-strategie, en niet veel meer. Dat is intussen wel anders. De CO2-uitstoot beperking dient niet alleen het milieu, maar is ook beter voor uw medewerkers en zelfs uw productiviteit. Eco-driving en de CO2-Prestatieladder vormen een prima voorbeeld van hoe u met milieu-inspanningen dubbele winst boekt.

CO2-uitstoot beperken binnen uw organisatie
In alle gelederen van de samenleving is er behoefte aan uitgebreide inspanningen om de klimaatopwarming tegen te gaan. De uitstoot van broeikasgas beperken staat dan ook bovenaan de agenda van heel wat bedrijven. Ze gaan op zoek naar manieren om minder CO2 uit te stoten en tegelijk andere winsten te boeken, zoals efficiëntiewinst, kostenbesparing of een beter bedrijfsimago. In dat opzicht is de CO2-Prestatieladder erg interessant.

Wat is de CO2-Prestatieladder?
De CO2-Prestatieladder (initiatiefnemer Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)) is een instrument dat bedrijven helpt om energie te besparen en minder CO2 uit te stoten. De ladder stimuleert bedrijven om hun CO2-uitstoot, en die van hun leveranciers, te kennen en terug te dringen. De belangrijkste stimulans is een fictief voordeel bij aanbestedingen. Opdrachtnemers die hoger scoren op de CO2-Prestatieladder krijgen een fictieve korting op de inschrijfprijs, waardoor ze een – reëel – voordeel ontvangen bij de gunningsafweging. Met andere woorden: hoe beter uw bedrijf het doet op de CO2-ladder, hoe meer kans u maakt om aanbestedingen binnen te halen.

Productspecificaties

Merk
RAM track-and-trace
Minder
brandstofverbruik
Lagere
CO2-uitstoot
Lagere
onderhoudskosten
Verhoogde
verkeersveiligheid

Over ABAX - Simply Connected

ABAX - Simply Connected

ABAX biedt duurzame oplossingen voor een verbonden wereld. 

Lees meer over ABAX - Simply Connected

Stel de leverancier ABAX - Simply Connected een vraag over dit product

Meer vergelijkbare producten van ABAX - Simply Connected

Meer vergelijkbare producten