Zoeken
Menu
Norm voor rookgasafvoer ter commentaar gepubliceerd

De norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-2, is voor commentaar gepubliceerd. De norm wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. Tot 5 januari 2021 hebben belanghebbenden de mogelijkheid commentaar in te dienen.

NEN 2757-2 betreft bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties met een belasting van 130 kW tot en met 2 500 kW op bovenwaarde. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm. Deel 1 betreft de installaties tot 130 KW.

Wat is er gewijzigd ten opzichte van de editie uit 2006?

In dit normontwerp zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
  • Hoofdstuk 1 (onderwerp en toepassingsgebied) is herschreven en aangevuld met een tabel om meer duidelijkheid te verschaffen.
  • De bepalingsmethode in 5.3, voor de richting van de stroming in voorzieningen voor de afvoer van rookgas voor mechanische afvoer met ventilator, is sterk ingekort met een verwijzing naar hoofdstuk 7.
  • Het begrip 'hinder' is in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt en de toegelaten plaats voor een uitmonding is duidelijker geregeld en aangescherpt..
  • Hoofdstuk 7, met de omvangrijke bepalingsmethoden voor de capaciteit, is sterk ingekort door verwijzing naar de relevante Europese normen. 
  • Hoofdstuk 8, met de berekeningsmethode voor de verdunningsfactor, is aangepast door de figuren voor de verschillende situaties direct bij de beschrijvingen daarvan te plaatsen in plaats van in een grote tabel. 
  • De bijlagen A, C, D, E, G.7, I en J uit NEN 2757-2:2006 zijn vervallen. 

 Naast NEN 2757-2 en enkele andere normen die van belang zijn voor gasinstallaties, bestaat er de bekende NPR 3378 serie ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’. Deze normen en delen van de NPR maken deel uit van de webtool 'Werken-met-NPR-3378'. Een aantal delen uit deze NPR 3378-serie geven toelichting en voorbeelden voor rookgasafvoersystemen voor gasgestookte installaties. Voor toelichting op installaties voor andere brandstoffen is een aparte praktijkrichtlijn in voorbereiding.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 5 jan 2021 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op Ontwerp NEN 2757-2. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de normontwerpen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen. 

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Rookgasafvoer’ houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van; brandstofleidingen (in gebouwen), opstelplaatsen van verbrandingstoestellen, stookruimten, verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer en industriële verbrandingsinstallaties, gerelateerd aan o.a. de bouwregelgeving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie  een mail naar bi@nen.nl.

Ook interessant