Zoeken
Menu
Nieuwe NTR 3216 geeft installateur vrijheid zelf aantal ontspanningsleidingen te bepalen Tekst: Mari van Lieshout, Beeld: Shutterstock

De richtlijn NTR 3216 is op zo’n twintig punten gewijzigd. Aanleiding vormde de NEN 3215 die vorig jaar is gewijzigd met het aanvullingsblad A1. Het kennisinstituut voor de installatiesector ISSO moest daardoor ook de kennis in de NTR 3216 (Riolering van bouwwerken) en het Kleintje Riolering met de nieuwe norm in overeenstemming brengen.

De NTR 3216 geeft een uitleg hoe de NEN 3215 het beste kan worden geïnterpreteerd en bevat richtlijnen voor het ontwerpen, installeren en beheren van afvoersystemen voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater van bouwwerken. De wijzigingen in het document betreffen onder meer de onderwerpen:

  • Combineren van ontspanningsleidingen,
  • Hemelwater van groene daken,
  • Aanleg van toestel- en verzamelleidingen.

Combineren van ontspanningsleidingen

Tot nu toe was het toegestaan om maximaal 10 ontspanningsleidingen te combineren op één gecombineerde leiding en dakdoorvoer. Het drukverlies in het totale systeem moet maatgevend zijn. Nu is in de nieuwe NTR een bepalingsmethode met rekenblad opgenomen. Daarmee kan men zelf het aantal ontspanningsleidingen bepalen dat men wil combineren, maar nog steeds maximaal 10. Ook bepaal je hiermee de diameter van de gecombineerde ontspanningsleiding en de dakdoorvoer. Voor een aantal veelvoorkomende situaties bevat de NTR rekenvoorbeelden, zoals voor parallelle ontspanningsleidingen met dezelfde lengte, en voor terraswoningen waarbij de lengte van de stand- en ontspanningsleidingen verschilt.

Hemelwater van groene daken

Voor de berekening van de hemelwaterafvoer van daken is een reductiefactor van toepassing. De nieuwe NTR geeft nu voor groene daken meerdere mogelijkheden afhankelijk van de dikte van de substraatlaag. Hiermee is NTR 3216 ook afgestemd op de NTA 8292 voor Begroeide daken. Deze NTA bevat bepalingsmethoden voor de prestatie van het begroeide dak als geheel in zijn bouwkundige toepassing.

Aanleg toestel- en verzamelleidingen

De NTR 3216 heeft altijd al richtlijnen bevat voor de aanleg van onder meer toestelleidingen en verzamelleidingen. Nu zijn er bij dit onderdeel op diverse punten verbeteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld over hoe men moet omgaan met het overbruggen van dilataties in vloeren. Een tabel voor de maximum leidinglengte is uitgebreid met de aansluiting van een keukengootsteen, waarbij binnen een afstand van 5 meter een regelmatig gebruikt lozingstoestel > 0,75 l/s is aangesloten. Dit vergroot de transportafstand waardoor de maximum leidinglente 8 meter kan bedragen in plaats van 5 meter. De NTR heeft ook een verduidelijking voor het aansluiten van een closet via een bovenaansluiting. Dit is toegestaan wanneer - bovenstrooms van de aansluiting - de verzamelleiding is aangesloten op een secundaire ontspanningsleiding.

Ook interessant