Zoeken
Menu
Hygiëne drinkwaterleidingsystemen met gemak op afstand onder controle te houden Tekst: Mari van Lieshout, Beeld: Shutterstock

Een legionella-uitbraak is de nachtmerrie van iedere gebouwbeheerder. Moderne geavanceerde systemen maken het mogelijk om per gebouwdeel of zelfs per tappunt te monitoren of er genoeg water door de leiding is gegaan om legionella te voorkomen. Slimme software zorgt ervoor dat beheersmaatregelen tijdig en effectief op afstand kunnen worden uitgevoerd en vastgelegd.

Om legionella te voorkomen, is wettelijk vastgesteld geen langdurige stagnatie mag optreden in drinkwaterleidingen. Je kunt natuurlijk in een verzorgingshuis of hotel elke dag iemand een ronde laten lopen om kranen open te draaien, maar je kunt het ook automatiseren. Opwarming van de koudwaterleiding komt nogal eens voor in bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen waar langgerekte horizontale verdeelsystemen worden geïnstalleerd in verlaagde plafonds. Juist op die plekken bevinden zich ook warmtevoerende leidingen en inbouwverlichting. De warmte die door die installaties vrijkomt, kan worden overdragen. Een betrouwbaar temperatuurbehoud kan alleen worden verzekerd door zeer regelmatige verversing van het water, bijvoorbeeld met een automatisch spoelsysteem dat afgestemd is op het gebruik.

Viega Hygiene+

Met het Viega Hygiene+ concept is dit mogelijk. Het hart van het systeem wordt gevormd door het gebruikersstation. Slimme elektronica bewaakt voortdurend het verbruik en controleert bijvoorbeeld de watertemperatuur in de drinkwater- en/of warmwaterinstallatie. In veel gebouwen zoals hotels en scholen zijn langere stagnatietijden geen uitzondering. Juist voor deze installaties heeft Viega het gebruikersstation met Hygiene+ functie ontwikkeld. Door de twee geïntegreerde watercircuits kunnen deze gebruikersstations ruimtebesparend worden ingezet in koud/warm-, koud/koud- én warm/warm-water voerende drinkwaterinstallaties. 

Het gebruikersstation beschikt over intelligente besturingselektronica. Het gebruikersstation kan met behulp van een webapplicatie die op nagenoeg alle apparatuur draait, efficiënt en intuïtief worden ingesteld. Een speciale app of bediensoftware zijn daarvoor niet nodig.

De Viega gebruikersstations spoelen in principe met een hoeveelheid die op het gebruik is afgestemd. Wanneer een hotelkamer bijvoorbeeld regelmatig wordt geboekt, dan zal het station wellicht gedurende dagen of weken niet spoelen. Maar als de kamer langere tijd niet wordt gebruikt, dan start het station zelfstandig de spoeling en zorgt zo automatisch voor de noodzakelijke waterverversing.

De mogelijke start-stop-combinaties van de Viega gebruikersstations omvatten alle denkbare praktijktoepassingen. De hygiënespoeling kan bijvoorbeeld tijd- of interval-gestuurd worden gestart. Tevens kan de functie 'thermische desinfectie' worden geprogrammeerd.

Kemper Hygiënesysteem

Een ander systeem is het Kemper Hygiënesysteem (KHS). Wanneer stagnatie in de leidingen optreedt en daarmee het risico op bacteriegroei ontstaat dan helpt KHS het doelmatige gebruik weer te herstellen door gecontroleerde spoelmaatregelen. Dat kan bijvoorbeeld met een eenvoudige tijdsbesturing die de mogelijkheid biedt om 16 verschillende spoelintervallen in te stellen. Gecombineerd met onze KHS-afvoeraansluiting met overloopbewaking wordt ook het automatisch sluiten van de afsluiter in het geval van verstopping van de afvoer geregeld.

Doorspoeling kan ook met de geavanceerde KHS HS2-hygiënespoeler. Door zijn variabel in te stellen spoelcapaciteit van 4 l/min, 10 l/min of 15 l/min zegt Kemper een optimale doorstroming van zowel kleine als grote leidingdiameters te garanderen. De digitale I/O poort maakt aansluiting op het GBS mogelijk. Via het gebouwbeheerssysteem kunnen spoelmaatregelen worden uitgevoerd en storingsmeldingen worden doorgegeven. Het instellen van spoelprotocollen en uitlezen van de gegevens kan met de smartphone of tablet, maar ook centraal door aansluiting op de  KHS Mini-besturingsunit MASTER 2.0.

Ook interessant