Zoeken
Menu

Ooit hield ventilatie niet veel meer in dan het openzetten van ramen. Daar is met de komst van goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen verandering in gekomen; daar vindt de luchtverversing doorgaans immers plaats met ventilatiesystemen. Deze systemen werken echter niet altijd even goed, met een mogelijk ongezond binnenmilieu als gevolg.

Vroeger zetten mensen als ze wilden luchten even goed de ramen en de deuren tegen elkaar open. Ook nu hebben veel mensen het idee dat het genoeg is om iedere dag een paar uur lang een raam open te zetten. Hier kan meteen al een kanttekening worden geplaatst, want onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat dit ‘luchten’ maar kort effect heeft. Al een half uur later is de kwaliteit van de lucht weer op het oude niveau. Luchten heeft dus maar even effect, terwijl ventilatie in feite continu moet plaatsvinden. Een voortdurende verversing van de lucht in een pand is een noodzakelijke voorwaarde voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie vindt als het goed is 24 uur per dag plaats, bijvoorbeeld door klapraampjes of ventilatieroosters.

Vervuilde luchtleidingen

In de huidige nieuwbouwwoningen is ventileren meer dan eens een probleem. De woningen zijn uitzonderlijk goed geïsoleerd. Dit heeft vanzelfsprekend voordelen, maar voor de ventilatie kan een (te) goede isolatie problemen opleveren. Denk hierbij aan een ongezond binnenklimaat dat kan resulteren in vermoeidheid, slaapproblemen, hoofdpijn, luchtwegproblemen, enzovoorts. Ook kan overtollig vocht de woning aantasten. De financiële gevolgen om dit soort zaken te verhelpen kunnen groot zijn.

De problemen met het ventileren in nieuwbouw ontstaan vaak doordat de ventilatiesystemen niet goed werken. Onder meer doordat de luchtleidingen nogal eens vervuild zijn, verversen ze de lucht niet (meer) genoeg. Ook hebben bewoners er problemen mee dat deuren en ramen niet open kunnen en dat er niet altijd sprake is van bypass (die oververhitting in de zomer moet voorkomen). Daarnaast ervaren bewoners de systemen dikwijls als onprettig aangezien ze veel lawaai maken. Eén en ander bleek uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werd uitgevoerd.

Gezond leefklimaat vereist onderhoud

Wat veel mensen niet weten, is dat afzuigventielen, ventilatieroosters et cetera met regelmaat schoon moeten worden gemaakt. Bovendien zouden de woonhuisventilator en ventilatiekanalen ten minste één keer in de circa vier jaar door een specialist gereinigd moeten worden. Gebeurt dit niet, dan functioneert het ventilatiesysteem onvoldoende, met alle mogelijke gevolgen van dien. De problemen hangen vaak samen met het feit dat de luchtfilters van het systeem vervangen moeten worden; maar weinig mensen weten echter op welke momenten dit nodig is en hoe ze dit aan moeten pakken.

Een mogelijk handige tool in deze situaties is een zogeheten CO2-indicator, die aangeeft wanneer een filter vervangen moet worden. Wordt de filter dan alsnog niet vervangen, dan wordt de ventilatie daar natuurlijk niet beter van. Toch kan een indicator wel een signaalfunctie hebben. Mensen kunnen dan contact opnemen met u als installateur – u bent immers bij uitstek degene die door middel van professioneel onderhoud de kwaliteit van de ventilatie in de woning kan waarborgen! 

Ook interessant