Zoeken
Menu

In veel scholen laat het binnenklimaat nog altijd te wensen over. De CO2-concentratie is vaak veel te hoog en op het gebied van isolatie en ventilatie valt er nog behoorlijk wat te winnen. Om scholen te stimuleren het binnenklimaat te verbeteren, gaat vandaag de Green Deal Scholen van start.

Veel scholen zijn zich inmiddels wel bewust van het belang van een gezond binnenklimaat en hebben energiebesparing en verduurzaming op de agenda staan. Het ontbreekt hen vaak echter aan daadkracht. Scholen zijn vaak niet goed op de hoogte van de mogelijke maatregelen en financieringsmogelijkheden om de kwaliteit van het binnenmilieu aan te pakken en energiebesparender te werk te gaan. Om deze reden haken schoolbesturen vaak af, terwijl zij wel degelijk ambities hebben om aan de slag te gaan.

Ondersteunen en adviseren

Dit is waar de Green Deal Scholen om de hoek komt kijken. Tijdens de looptijd van dit ondersteuningsprogramma zullen de partners van de Green Deal – PO-raad, VO-raad, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Ruimt-OK, RVO, Platform 31/Energiesprong, Klimaatverbond Nederland en GGD GHOR Nederland – de scholen ondersteunen. Ze nemen bezwaren en obstakels weg en laten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van verduurzaming, energiebesparing en een gezonder binnenklimaat. Er komt een website met meer informatie en daarnaast openen de initiatiefnemers van de Green Deal Scholen een helpdesk, waar schoolbesturen terecht kunnen met al hun vragen.

Mindere prestaties door slecht binnenklimaat

En dat allemaal met het doel om duurzame, betaalbare én gezonde scholen te creëren. Dat het aanpakken van het binnenklimaat op scholen hard nodig is, bewijst het feit dat een slecht binnenklimaat leidt tot mindere prestaties van leerlingen en leerkrachten en bovendien zorgt voor een hoger ziekteverzuim. Daarnaast brengt een slecht geïsoleerd gebouw onnodig hoge exploitatiekosten met zich mee.

Ook interessant