Zoeken
Menu
Niet alleen waterdicht, maar ook brandveilig afdichten Bron: Beele Engineering

Waterlekkage in de onderstations van elektriciteitsnetwerken vormt een zeer serieuze bron van gevaar. Kortsluiting als gevolg van lekkage kan onbedoeld grote delen van een regio platleggen. Beele Engineering is specialist op het gebied van afdichtingsoplossingen en past het AQUASTOP-systeem in combinatie met het NOFIRNO-systeem toe op dit soort plekken. Deze producten zijn gemaakt van speciale (kneedbare) rubbersoorten waarmee lekkende buis- en of kabeldoorvoeringen veilig worden afgedicht.

Een mooi voorbeeld van een dergelijke toepassing betreft een project in de Verenigde Arabische Emiraten. De Federal Electricity and Water Authority (FEWA) past hier het AQUASTOP-systeem van het Aaltense Beele Engineering toe (foto). Je zou het natuurlijk niet zo snel verwachten in een woestijnachtige omgeving, maar ook hier kan waterlekkage een groot probleem vormen. De hoeveelheid neerslag kan in bepaalde jaargetijden zo'n omvang aannemen, dat de wateropname van het zand tekort schiet. Wanneer zich dat voordoet rondom de doorvoeropeningen voor kabels en buizen, is de kans op lekkage reëel aanwezig. Dat was ook het geval bij een van de onderstations van de FEWA.

Waterdicht en brandveilig

Op grond van de positieve ervaringen bij andere utiliteitsbedrijven, werd gekozen voor de AQUASTOP van Beele om de lekkende kabelinvoeren van het onderstation waterdicht te krijgen. AQUASTOP wordt hierbij gecombineerd met het brandwerende NOFIRNO-systeem zodat niet alleen een waterdichte, maar ook een brandveilige oplossing ontstaat. Dat is geen overbodige luxe aangezien doorvoeropeningen in geval van brand al snel fungeren als opening waardoor het vuur zich kan verspreiden.

Roestvorming uitgesloten

Het NOFIRNO-systeem wordt wereldwijd ingezet voor het brandwerend en water- en gasdicht afdichten van kabel- en buisdoorvoeringen. De toepassingen zijn niet alleen te vinden in omgevingen aan land, zoals utiliteitsbedrijven, raffinaderijen, nucleaire en (afval)waterinstallaties, maar ook in de scheepsbouw en in offshore-projecten. De basis voor het systeem is een speciale, hoogwaardige rubbersoort die geen metalen delen kent. Roestvorming in zware omgevingen is dan ook uitgesloten. De installatie van het systeem is eenvoudig, snel en gebruiksvriendelijk.

Kneedbaar rubber

AQUASTOP is een speciaal kneedbaar rubber waarmee lekkende buis- en of kabeldoorvoeringen, bijvoorbeeld in pompstations, worden afgedicht. Zelfs wanneer het water door de doorvoering stroomt, is deze met AQUASTOP dicht te krijgen. Voor de verwerking worden eerst NOFIRNO vulslangen in de doorvoeropening rondom buizen en/of kabels aangebracht. Deze vormen de 'dragers' voor een laag AQUASTOP die nog kan worden afgewerkt met een laag NOFIRNO-kit. 

Ook interessant