Zoeken
Menu
Fikse besparing van tijd en overlast bij controle waterleidinginstallaties Tekst: Mari van Lieshout

Keerkleppen in collectieve waterleidinginstallaties moeten volgens NEN 1006 elk jaar worden gecontroleerd. De controle op deze terugstroombeveiligingen is noodzakelijk om te voorkomen dat verontreinigd water uit bijvoorbeeld brandslanghaspel, vaatwassers of industriële apparaten kan terugstromen in het drinkwater. Als blijkt dat de keerklep niet meer functioneert, moet deze worden vervangen. Dat is vaak een hele klus. Met een nieuw type keerklep van Caleffi kan dat voortaan veel sneller.

Apparaten die direct op de waterleiding zijn aangesloten hebben keerkleppen. Als de terugstroombeveiliging lekt of verkeerd geïnstalleerd is, kan het vervuilde water in de waterleiding terugstromen. Deze verontreiniging kan chemisch zijn, bijvoorbeeld met vaatwasmiddel, of microbiologisch, bijvoorbeeld met legionella bacteriën. In beide gevallen kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid.

Brandslangen aansluiten op het drinkwaternet mag tegenwoordig alleen nog maar met een EA keerklep, en niet meer met een BA terugstroombeveiliger. Dit maakt de installatie minder complex, omdat geen aparte afvoer voor de terugstroombeveiliger nodig is. De keerkleppen moeten wel jaarlijks aan een verplichte controle worden onderworpen. Grote drinkwaterinstallaties, met meer dan 50 controleerbare keerkleppen, mogen overigens steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

Druktest

Met een traditionele keerklep kan dit heel wat tijd en kosten vergen. 'Tijdens de verplichte keuring wordt niet alleen gecontroleerd of het juiste type keerklep op de juiste plek wordt toegepast, maar ook of deze keerkleppen op de juiste wijze gemonteerd zijn', vertelt Marc Heusinkveld, Product Manager bij Caleffi International. 'Bovendien wordt standaard een druktest uitgevoerd, om terugheveling van water richting de drinkwaterinstallatie uit te sluiten. Om deze test mogelijk te maken, moet de betreffende deel van de waterleiding  worden afgesloten waarna een drukverschil over de keerklep tot stand wordt gebracht. Als blijkt dat de keerklep niet lekdicht is, is vervanging noodzakelijk. Een lastige klus, omdat de keerklep in dat geval uit de leiding gehaald moet worden. Zodra de keerklep is vervangen en het water weer op de leiding staat, moet de volledige leiding bovendien worden ontlucht, om te voorkomen dat aangesloten apparaten in storing vallen. Alles bij elkaar een hele klus, dat volgens ons sneller en efficiënter moest kunnen.'

In één keer vervangen

Caleffi is erin geslaagd een type te ontwikkelen waarbij de keerkleppen in drinkwaterinstallaties nog maar één keer met alle toeters en bellen vervangen worden. Daarna is aftappen, opnieuw vullen en ontluchten van de drinkwaterleidingen niet meer nodig. De keerklep wordt namelijk in het gat van de afsluiter geplaatst. In open positie vervult de keerklep altijd zijn standaardfunctie. Wanneer de afsluiter echter wordt gesloten, dan wordt automatisch ook de keerklep ingeblokt. Een speciaal kanaal maakt hierbij een snelle en eenvoudige controle van de keerklep mogelijk. Ook in gesloten functie.

Uniek in de markt

Functioneert de keerklep naar behoren, dan kan de afsluiter eenvoudig weer worden opengezet. Het simpel liften en 180˚ draaien van de hendel is hiervoor voldoende. Heusinkveld: 'Keerkleppen die vervangen moeten worden, kunnen eenvoudig worden uitgewisseld. Zonder dat aanvullende acties nodig zijn. Hiermee wordt aanzienlijk op tijd én overlast bespaard. Bovendien is – dankzij de compacte vormgeving – een zeer korte inbouwlengte van minimaal 81 mm en maximaal 99 mm – slechts minimale installatieruimte nodig. Dat maakt onze keerklep uniek in de markt.'

Ook interessant