Zoeken
Menu
Onderzoek naar goedkopere, efficiëntere en compactere warmtepomp Beeld: Shutterstock

Alle woningen moeten straks de overstap hebben gemaakt van aardgas naar elektrisch verwarmen. Hoewel de warmtepomp een voor de hand liggend alternatief voor gas is, zijn er nog wel een paar obstakels voor grootschalige toepassing. Onder de noemer HP Launch wordt onderzoek gedaan naar hoe kostprijs, efficiency en inpassingsmogelijkheden van de warmtepomp kunnen worden verbeterd.

Het project High Performance Little Air Unit Natural Charge Heatpump (HP-Launch) wordt uitgevoerd door een consortium van kennisinstituten en marktpartijen, onder leiding van het Lectoraat Meet- en Regeltechniek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. De financiering komt van TKI Urban Energy. Binnen twee jaar moet er een prototype warmtepomp ontwikkeld worden dat een beter jaarrendement heeft, is geoptimaliseerd voor propaan, eenvoudig te monteren en compact is.

Betaalbare warmtepomp

Een warmtepomp is een geschikt alternatief voor gas, maar financieel niet voor iedereen weggelegd. Het prototype moet daarom een eenvoudig ontwerp hebben en bestaan uit standaardcomponenten. Hierdoor kan het makkelijker en sneller geproduceerd worden, wat een positieve invloed heeft op de kostprijs. Ook wil HP Launch het rendement met 20% verbeteren door het technisch ontwerp en de aansturing van de warmtepomp goed aan te laten sluiten bij de behoefte van een Nederlandse woning.

Natuurlijk koelen met propaan

Doel is om de toekomstige warmtepompen te optimaliseren voor propaan. Dit natuurlijke koudemiddel is milieuvriendelijk, maar wordt nog weinig toegepast in kleine warmtepompen. De onderzoekgroep wil naar een revolutionair kleine koudemiddelinhoud. Een compacte warmtepomp zal bovendien makkelijker toepasbaar zijn in de woning.

Sterkere concurrentiepositie Nederlandse warmtepompindustrie

Bij het consortium zijn de volgende partners aangesloten: HAN (coördinatie, regeltechniek en modellering), Business Development Holland (aansluiting bij de markt), De Haagse Hogeschool (regeltechniek en modellering), MMID (bewaken van de produceerbaarheid), Re/genT Helmond (koudetechniek en testen) en TransferWorks (warmtewisselaars). Er zijn bewust geen warmtefabrikanten betrokken, omdat het beoogde prototype met de hele Nederlandse warmtepompindustrie zal worden gedeeld, die dit eenvoudig en snel kan doorontwikkelen tot een serieproduct. HP Launch wil met het onderzoek de concurrentiepositie van de Nederlandse warmtepompfabrikanten versterken en zal de sector verder ondersteunen met kennis.

Ook interessant