Zoeken
Menu
Meer subsidie voor zonneboilers en warmtepompen

De ISDE-subsidie voor zonneboilers gaat in 2022 omhoog van 20 procent naar 30 procent van het investeringsbedrag. Dat is in december besloten in de Tweede Kamer. Zonnewarmte komt daarmee op gelijke voet met (hybride) warmtepompen en woningisolatie. De beslissing volgt op een succesvolle lobby van branchevereniging Holland Solar. Die wil nu snel in conclaaf met de warmtepompbranche.

Met de ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’(ISDE)-regeling subsidieert de rijksoverheid vier verschillende soorten energiebesparende maatregelen. Zo kunnen aansluitingen op een warmtenet, (hybride) warmtepompen, zonneboilers en woningisolatie aanspraak maken op subsidie. In oktober vorig jaar maakte demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, bekend dat hybride warmtepompen en extra isolatiemaatregelen aan woningen in 2022 op een hogere subsidie kunnen rekenen: in plaats van 20 procent van de investering kunnen aanvragers 30 procent terugkrijgen. 

Volgens Holland Solar, branchevereniging voor de Nederlandse zonne-energiesector, zou ook zonnewarmte op extra subsidie moeten kunnen rekenen. “Dat is net zo goed een hybride techniek die bijdraagt aan een snellere energietransitie en verdient dus gelijk behandeld te worden.” Holland Solar zocht daarop contact met het ministerie en met kamerleden van de ChristenUnie die datzelfde standpunt huldigen. Die lobby leidde tot een motie van CU-Kamerlid Pieter Grinwis waarin hij de staatssecretaris oproept “de subsidie voor zonnewarmte-installaties gelijk te trekken met die voor hybride warmtepompen in de ISDE-regeling en deze installaties op te nemen in het stimuleringsprogram4ma voor hybride warmtepompen.” Een ruime Kamermeerderheid stemde voor de motie. Holland Solar is blij dat de motie is aangenomen en laat weten zo snel mogelijk “het gesprek aan te gaan met de warmtepompbranche en het ministerie over de positie van zonneboilers en pvt als hybride oplossingen.”

Ook interessant