Zoeken
Menu
Koelmachines en warmtepompen worden duurzamer Foto: persbericht Carrier

​Nu het uitstoten van CO2 wordt teruggedrongen, is het noodzakelijk om producten te realiseren voor de lange termijn. De opwarming van de aarde moet zodoende ook een onderdeel zijn bij het produceren van koelmachines en warmtepompen met koudemiddel HFO R-1234ze. Om die reden heeft Carrier de nieuwste generatie AquaForce koelmachines en warmtepompen geïntroduceerd.

De nieuwe generatie heeft volgens Carrier een laag aardopwarmingsvermogen (GWP). “Het HFO R-1234ze(E) koudemiddel, dat werd geselecteerd voor de schroefkoelmachines, heeft een GWP lager dan 1* en ondersteunt hiermee het HFK-afbouwschema zoals vereist door de F-gassenverordening van de Europese Unie.” De Europese Unie eist met de verordening dat de verwarmings-, ventilatie en airconditioningsindustrie meer rekening houdt met de aarde. Deze mag niet verder worden opgewarmd waardoor nieuwe generaties koudemiddelen de ozonlaag niet mogen aantasten of bijdragen aan het opwarmen van onze planeet.

Markt gaat stijgen

“AquaForce met PUREtec koudemiddel is een betrouwbaar product dat inmiddels in verschillende installaties in Europa wordt gebruikt en dat de goedkeuring van de sector heeft verkregen.” Carrier verwacht dat de vraag naar koelmachines en warmtepompen met laag GWP verder toenemen. Bij de PUREtec wordt het koudemiddel HFC R-134a vervangen. Dit koudemiddel werd voorheen vaak gebruikt bij schroefkoelmachines en warmtepompen. Het voordeel van het nieuwe koudemiddel is dat bij de PUREtec vijf procent meer energie-efficiëntie wordt gebruikt. Dit zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen met een maximum van tien procent. Ook verschillende ecologische gebouwcertificaten kunnen worden verkregen.

Vast en variabel toerental

“De volledige reeks lucht-water en water-water schroefkoelmachines en warmtepompen maken gebruik van technologieën met zowel vaste als variabele toerentallen, variërend van 270kW tot 1320kW bij koelen en van 300kW tot 1900kW bij verwarmen,” legt Carrier verder uit. “De combinatie van het PUREtec koudemiddel en de Carrier technologie verlegt de bedrijfslimieten van warmtepompen zodat water tot 85°C kan worden geproduceerd. Door het aanzienlijk vergrootte werkgebied kan de nieuwe 61 XWH-ZE warmtepomp voldoen aan de vereisten van alle hoge temperatuurstoepassingen, zoals stadsverwarming, de verwarming van ruimtes, de productie van huishoudelijk warm water of procesverwarming.”

Ook interessant