Zoeken
Menu
Installateurs warmtepompen: certificatieplicht Foto: Shutterstock

Vanaf 1 oktober 2014 geldt een certificatieplicht voor bedrijven die warmtepompen plaatsen of repareren. Dit volgt uit het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen van 2013. Bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van bodemenergiesystemen dienen vanaf oktober aantoonbare kennis te hebben.

Doordat in het besluit een erkenningsregeling is opgenomen, is het uitvoeren van werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem alleen nog toegestaan voor mensen of organisaties die beschikken over een erkenning op grond van dat besluit. Dit kan tot 1 augustus 2014 aangevraagd worden bij overheidsinstantie Bodem+.

Om een erkenning te krijgen, is eerst een certificaat nodig van een certificatie-instelling. Men kan hiervoor terecht bij de organisaties ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector, Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI) en Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Deze organisaties hebben alle noodzakelijke kennis verzameld bij diverse partijen die nauw betrokken zijn bij bodemenergiesystemen, waaronder installatiebedrijven, adviseurs, kennisinstituten, fabrikanten en overheidsinstanties.

Voor certificeren en erkenning voor het aanleggen van bodemenergiesystemen wordt onderscheid gemaakt tussen de werkzaamheden bovengronds en ondergronds.

Bovengrondse certificering

Voor het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen zijn algemene kwaliteitscriteria vastgelegd in BRL 6000-00 en BRL 6000-21. Dit gaat over algemene kwaliteitscriteria die de interne kwaliteit binnen uw bedrijf en de gerealiseerde bodemenergiesystemen moeten borgen. Hierbij kunt u denken aan eisen aan de opdrachtverstrekking, interne bedrijfsprocessen, medewerkers die werken met bodemenergiesystemen en de werkwijze van de certificatie-instelling. Op de website van ISSO zijn de betreffende publicaties te bestellen.

Ondergrondse certificering

Voor het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen zijn de algemene kwaliteitscriteria vastgelegd in BRL SIKB 11000. Een voorbeeld van dergelijke criteria zijn de eisen aan de competenties van de projectleiders. Technische uitvoeringseisen liggen vast in protocol 11001, dat bij de BRL hoort. Deze BRL en het protocol zijn gratis te downloaden op de site van SIKB. 

Acht stappen naar erkenning

  1. Baken uw werkgebied af.
  2. Voor het ondergrondse deel doorloopt u de criteria die zijn vastgelegd in BRL SIKB 11000 en protocol 11001.
  3. Voor het bovengrondse deel doorloopt u de criteria die zijn vastgelegd in de BRL’s 6000-00 en 6000-21.
  4. Kijk of uw medewerkers één of meer Cito-examens nodig hebben op bodemenergienl.nl.
  5. Als u voldoet aan bovenstaande criteria, vraagt u een offerte aan bij een certificatie-instelling.
  6. Samen met de certificatie-instelling kunt u in twee tot zes maanden komen tot certificering.
  7. Voldoet u aan alle criteria, dan ontvangt u een certificaat binnen enkele weken.
  8. Vraag erkenning aan via www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus.

Ook interessant