Zoeken
Menu
Groei verkoop warmtepompen grootst in Nederland Foto: shutterstock

Het gaat nog met kleine stapjes, maar Nederlanders zien steeds meer de voordelen in van warmtepompen. Uit recente cijfers van het ‘European Heat Pump Market and Statistics Report 2017’ dat is opgesteld door de European Heat Pump Association, blijkt dat er in 2016 in ons land ongeveer 15.000 warmtepompen zijn verkocht. Bijna een verdubbeling in vergelijking met een jaar eerder. De cijfers over 2017 zijn nog niet bekend.

In totaal zijn er in Nederland nu meer dan 90.000 warmtepompen in gebruik, maken de cijfers inzichtelijk. Het onderzoek dat nu is gepubliceerd door de European Heat Pump Association, wordt gezien als de barometer voor Europa. In de 21 Europese landen steeg de verkoop van warmtepompen gemiddeld met 12 procent ten opzichte van 2015.

Hoogste percentage 

Ondanks dat Nederland relatief gezien een kleine speler is op het de warmtepompenmarkt, zijn de groeicijfers aanzienlijk. Daarbij verdubbelde zowel de verkoop van lucht/water- als van water/water-systemen. Geen enkel ander Europees land liet zo’n grote groei zien.

Subsidie van de overheid

De verklaring van de toename van de verkopen moet volgens de onderzoekers worden gevonden in het extra steuntje dat particulieren en bedrijven momenteel krijgen van de overheid in de vorm van extra subsidie. De Nederlandse overheid heeft met de ISDE-subsidie een potje voor duurzame producten waaronder ook warmtepompen vallen. Dat is goed nieuws voor de branche, want de cijfers laten zien dat de markt zich laat sturen op het moment dat daar extra aandacht aan wordt gegeven.

Verschillende definities 

Overigens moet er een kanttekening worden geplaatst bij de gepubliceerde cijfers van de European Heat Pump Association. De aantallen die het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek eerder publiceerde liggen namelijk nog hoger en volgens de organisatie is het totaal aan de in gebruik zijnde warmtepompen rond de 180.000, bijna het dubbele van het aantal dat de EHPA hanteert. Het verschil komt door een verschil van definities. Het CBS ziet ‘standaard’ airco’s namelijk ook als warmtepomp.

 

 

Ook interessant