Zoeken
Menu
Warmtenet Leiden in de toekomst mogelijk gevoed door aquathermie Tekst: Mari van Lieshout

Het warmtenet dat Vattenfall in Leiden exploiteert wordt mogelijk ingevoed met warmte uit aquathermie. De energieleverancier steekt samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Oegstgeest en Leiden geld in een haalbaarheidsonderzoek. Voor het onderzoek is 90.000 euro beschikbaar waarvan de provincie Zuid-Holland de helft voor zijn rekening neemt.

Het Leidse warmtenet loopt ook buiten de gemeentegrens door in de wijk Poelgeest in de gemeente Oegstgeest. De groep Energiek Poelgeest uit deze gemeente wil lokaal zelfvoorzienend zijn. Volgens woordvoerder van de groep Frank ter Beek is dat de voornaamste reden om onderzoek te doen naar aquathermie als warmtebron. De wijk bestaat uit zo'n duizend huizen die relatief goed geïsoleerd zijn. De benodigde warmte voor die huizen is circa 70 °C. In de rest van het warmtenet ligt dat rond de 90 °C en bij het ziekenhuis in Leiden zelfs op 110 °C. Dat in een klein deel van het warmtenet met 70 °C kan worden volstaan maakt dat ook Vattenfall geïnteresseerd is om te kijken of het invoeden van warmte uit aquathermie haalbaar is, zegt Ter Beek. Vattenfall stelt personeel beschikbaar voor het onderzoek en eenmalig 5.000 euro.

Potentiële warmtebronnen

Het haalbaarheidsonderzoek in Oegstgeest wordt uitgevoerd door Greenvis BV en IF Technology. Zij zullen in eerste instantie kijken naar drie potentiële warmtebronnen: de Klinkenbergerplas, de rivier de Leede/het Oegstgeesterkanaal en de rioolwaterzuiveringinstallatie Rijnland. De warmte uit afvalwater kent een iets hogere temperatuur en het Hoogheemraadschap Rijnland heeft aangegeven te willen onderzoeken of warmte uit de persleiding ook gebruikt kan worden. Die temperatuur ligt nog wat hoger. Daarnaast is de Klinkenbergerplas interessant, omdat de warmtebron binnen de gemeente Oegstgeest ligt, waarmee Oegstgeest een eigen bron heeft. Een belangrijk voordeel is bovendien dat aquathermie algenvorming tegengaat, een probleem dat in de plas meerdere keren is opgetreden tijdens een langere periode van warm weer.  

Collectieve warmtepomp

Volgens Ter Beek wordt er met Vattenfall gekeken naar het invoeden van warmte uit aquathermie specifiek op het deel van het warmtenet in Poelgeest. Dat zou dan moeten gebeuren bij het warmte-overdrachtstation (WOS) in de wijk. Door middel van een collectieve warmtepomp zou de warmte naar 70 °C gebracht moeten worden.

Op dit moment wordt het bestaande warmtenet in Leiden gevoed door restwarmte van een Steg-centrale van Uniper, maar het contract tussen Vattenfall en Uniper loopt in 2020 af. Het alternatief, een verbinding met het warmtenet van Rotterdam voor levering van restwarmte uit de haven, staat voorlopig stil. Veel inwoners van Oegstgeest waren volgens Ter Beek overigens al niet bijster enthousiast van stadswarmte uit de Rotterdamse haven omdat zij het minder duurzaam vinden en er in de toekomst waarschijnlijk meerdere warmtebronnen nodig zijn. Ook vindt Energiek Poelgeest het prettig dat de warmtebron straks in lokale handen blijft.

In totaal hebben acht organisaties hun medewerking toegezegd aan het haalbaarheidsonderzoek: de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Oegstgeest en Leiden, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Vattenfall, Tulipa Vera, Energiek Leiden en Energiek Poelgeest. Er is ongeveer 90.000 euro beschikbaar, waarvan het grootste gedeelte wordt betaal door de provincie namelijk 43.000 euro. In september 2019 moet het onderzoek klaar zijn.

Ook interessant