Zoeken
Menu

De aandacht voor luchtdicht bouwen neemt toe, in de eerste plaats door het beperken van de energievraag. Daarnaast is luchtdicht bouwen een voorwaarde voor de gewenste werking en optimalisatie van verwarmings- en ventilatiesystemen. Een gebrekkige luchtdichtheid van de bouwschil kan bij een toename van isolatie en gecontroleerde verwarming/ventilatie negatief uitpakken. Onderstaand de redenen om luchtdicht bouwen serieus te nemen.​

Door de jaren heen is de aandacht voor de luchtdichtheid alleen maar toegenomen. Het onderwerp wordt in 1980 door TNO en het bouwfonds na onderzoek in de Scandinavische landen en Noord-Amerika op de kaart gezet. In 1988 wordt de eerste NEN norm uitgebracht en in 1992 staat in het bouwbesluit de eis van 200 dm3/sec als debiet. De eisen worden met de EPC norm steeds scherper. Thermografische opnamen, luchtdichtmetingen en ultrasone metingen zijn beschikbaar en worden steeds meer toegepast bij controles en opleveringen om de kwaliteit van aansluitingen te meten. Hoe meer isolatie, hoe meer aandacht voor de aansluitingen. Niet in de laatste plaats omdat het niet alleen om de energierekening gaat.

Energie meten

Wanneer we streven naar energieneutrale woningen en gebouwen, zullen de gebruikers aan de hand van het energieverbruik resultaat willen zien. Omdat met eenvoudige energiemeters het verbruik van alle actieve apparaten gemeten wordt is dat verbruik direct los te koppelen van het energieverbruik van het gebouw zelf. Een gebouw of woning dat energieneutraal wordt opgeleverd moet dat ook zijn.

Comfort

Comfort wordt meer gewaardeerd dan lage kosten. Comfort is een gevoelswaarde die maakt dat een laag energieverbruik toch ‘ lekker warm’  moet voelen. Lokale verschillen door slechte aansluitingen voelen direct oncomfortabel (het tocht!)

Condensatie

Met luchttransport door een geïsoleerde schil treedt tijdens koudere periodes condensatie op bij luchtlekken met vochtplekken en mogelijk schimmelvorming tot gevolg. Schimmelsporen kunnen daarmee in het binnenklimaat komen.

Waterdichtheid

Dit is vooral bij gevelaansluitingen een probleem. Als water langs de gevel druipt kan er bij wind en storm door onderdruk water binnendringen langs de luchtlek.

Akoestiek

Geluid dringt zicht eenvoudiger door lucht dan door lagen die in samenstelling verschillen. Het is ook de grondslag voor ultrasone controle op luchtlekken. Zeker een punt van aandacht voor gebouwen in een drukke omgeving.

Brandveiligheid

Voor brand is zuurstof nodig. Wie wel eens brandproeven heeft bijgewoond in een laboratorium kent de gevolgen van luchtlekken, het brand veel sneller en beter met een luchtlek.

Hygiëne

Luchtlekken zijn bepalend voor de luchtstroom door een bouwschil. Met de luchtstroom worden ook stof en geuren door de schil gevoerd. Zie: condensatie.

SBRcurnet heeft standaarddetails uitgewerkt met een hoofdrol voor isoleren en luchtdichting. Bij de samenstelling is met alle bovenstaande aspecten rekening gehouden. Zeker handig deze te bekijken om te beseffen wat een goede aansluiting is en te bedenken wat er bij komt kijken om die te realiseren.


Ook interessant