Zoeken
Menu
Potentieel duurzame warmte ruimschoots genoeg voor totale Nederlandse warmtevraag Foto: Mari van Lieshout - Tekst: Mari van Lieshout

Het potentieel aan duurzame warmte in Nederland is ruim voldoende om de totale Nederlandse warmtevraag te verduurzamen met warmtenetten. Naast biomassa en wko zal met name de toepassing van geothermie zorgen voor een verduurzaming van het warmteaanbod. Dat blijkt uit de resultaten van het Nationaal Warmtenet Trendrapport.

Het trendrapport is een initiatief van Eneco, Ennatuurlijk, Eteck, HVC, NUON en Stadsverwarming Purmerend. Aan het brancheonderzoek hebben tien van de grootste warmtebedrijven in Nederland meegewerkt. Samen vertegenwoordigen zij 95 procent van de markt. Daarnaast zijn in het rapport de resultaten verwerkt van een uitgebreide enquête onder 138 steakholders.

Drastisch veranderen

Het Nederlandse energiesysteem gaat de komende jaren drastisch veranderen. In het kader van verduurzaming wordt aardgas daarbij vervangen door andere warmte-opties, zoals all-electric en warmtenetten. Volgens de opstellers zijn de kansen die warmtenetten bieden voor de verduurzaming nog relatief onbekend. Het eerste Nationaal Warmtenet Trendrapport moet politici, beleidsmakers en marktpartijen duidelijk maken welke mogelijkheden dit geeft.

Nederland telt inmiddels zo'n 230 warmtenetten, in nagenoeg alle 35 grootste gemeenten. Deze warmtenetten bedienen 317.000 huishoudelijke klanten - bijna 5 procent van het aantal woningen - en leveren warmte aan kantoren, winkels, industrie en glastuinbouw. Volgens de schrijvers van het rapport is het potentieel aan duurzame warmte in Nederland zeer groot, zo groot zelfs dat het ruim voldoende is om de totale Nederlandse warmtevraag te verduurzamen met warmtenetten. Met name de toepassing van geothermie kan voor een verduurzaming van het warmteaanbod zorgen. Geothermie zal naar verwachting sterk gaan groeien na 2022. De verklaring daarvoor is de verwachting dat de kostprijs van geothermie tegen die tijd sterk zal zijn gedaald waardoor het steeds interessanter wordt om dit grootschalig toe te passen.

Positief over businesscase

De meerderheid van de warmtebedrijven is positief gestemd over de businesscase van warmtenetten. Zij zien voldoende kansen om ook bij BENG-woningen warmtenetten toe te passen en uit te breiden in de bestaande bouw. Het feit dat de warmtevraag lager is bij BENG woningen wordt niet als belemmering gezien door deze groep omdat, zo redeneren zij, de investeringskosten dan ook lager zijn. Critici vinden dat het succel wel afhankelijk is EMG-verklaring (Energiemaatregelen op gebiedsniveau) voor warmtenetten wordt toegepast en meetelt bij het bepalen van de EPC. Helemaal vrij van zorgen is de sector overigens niet. Een probleem vinden velen nog de grote investerings- en financieringsbehoefte die warmtenetten met zich meebrengen. Ook wordt te te lage prijs van aardgas nog als een belangrijke belemmering gezien.

Bestaansrecht binnen all electric

De warmtebedrijven verwachten dat warmtenetten bestaansrecht hebben in een all electric omgeving. Zij geven aan dat deze kunnen fungeren als opslag/buffer van elektriciteit. In dichtbevolkte, stedelijke gebieden, Daar is namelijk onvoldoende ruimte beschikbaar om alle benodigde elektriciteit duurzaam op te wekken.

De meerderheid van andere partijen dan warmtebedrijven ziet de komende jaren de ontwikkeling tussen een wijk/stads-energievoorziening (warmtenetten) en energie-oplossingen op huis-niveau positief in. Ook hybride oplossingen waarbij bijvoorbeeld een warmtenet en een decentrale warmtepomp elkaar aanvullen wordt gezien als mogelijk toekomstscenario.

Het rapport is kosteloos te downloaden via de website www.warmtenettrendrapport.nl

Ook interessant