Zoeken
Menu
Infrastructuur Gasunie wordt niet overbodig Foto: Shutterstock

Het feit dat er steeds minder aardgas uit de Groningse bodem zal worden getransporteerd betekent niet automatisch dat het leidingennet en de overige infrastructuur van Gasunie minder zullen worden gebruikt. Dat stelt Han Fennema, CEO van Gasunie. Volgens Fennema kan Gasunie veel bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

Han Fennema is sinds 2014 CEO en voorzitter van de raad van bestuur van Gasunie in Groningen. Vanaf het moment dat hij de hoogste baas werd, is de gasproductie in Groningen gestaag naar beneden geschroefd. Maar Fennema raakt er niet van in paniek, sterker, hij ziet vooral veel uitdagingen.

Gasunie is druk bezig met het zoveel mogelijk omzetten van hoogcalorisch gas uit andere bronnen naar laagcalorisch gas, zodat de productie uit Groningen verder terug kan, zonder dat er een tekort aan geschikt gas voor onder meer huishoudens ontstaat. 'We doen dat onder andere met stikstofinstallaties. Afgelopen jaar hebben we al ruim 23 miljard kubieke meter ‘pseudo Groningen-gas’ kunnen maken’, zegt Fennema in een interview met nieuwssite Groningen.nl.

LEES OOK: Leidingwerk: gas

Hij wijst erop dat de overgang naar duurzaam energiegebruik veel nieuwe kansen biedt voor Gasunie als gasinfrastructuurbedrijf. ‘Wij denken dat we een belangrijke rol kunnen spelen in de overgang naar een duurzame economie en we zien echt grote kansen in het vervoer van waterstof, biogas of LNG. Wij zien dus voor onze infrastructuur een mooie toekomst.'

Waterstof

Een voorbeeld van zo’n kans is volgens Fennema de ontwikkeling van een ‘groene, koolstofvrije waterstofeconomie.’ Bij Zuidwending, een van de opslaglocaties, wordt waterstofproductie uit zonne-energie getest. Groningen is volgens Fennema een ‘ideale provincie’ voor de productie en verspreiding van waterstof. Gasunie zal bij Zuidwending straks ongeveer 5000 zonnepanelen inzetten voor de elektrolyse waarmee water wordt omgezet in waterstof en zuurstof. De gasinfrastructuur is daarbij onmisbaar.

LEES OOK: Aardgasvrije woningen in Amsterdam. De ondergang voor de cv-installateur?

Fennema weet zich in zijn opvattingen gesteund door een onderzoek van het vooraanstaande Duitse Fraunhofer Instituut waaruit blijkt dat de energietransitie sterk moet leunen op de opslag.  Voor opslag van energie op de langere termijn (maanden, seizoenen) zien de onderzoekers maar twee duurzame mogelijkheden: synthetisch natural gas (SNG) en waterstof. De gasinfrastructuur verandert daarmee van een transportsysteem naar een opslagsysteem. Waterstof kan direct worden gebruikt in de industrie- of transportsector. Als aan waterstof CO2 wordt toegevoegd – bijvoorbeeld uit biomassa – kan er synthetisch gas worden gemaakt.

Biogas

Gasunie is ook intensief bezig met onderzoek naar de vraag hoe grootschalig en efficiënt biogas kan worden geproduceerd. Daarvoor is naast vergisting ook vergassing van biologische reststromen en mogelijk ook van bijvoorbeeld zeewier als grondstof in beeld. Gasunie zou dit groene gas dan ook kunnen transporteren. Biogas zou daarmee een belangrijke rol kunnen spelen in de vergroening van industriële processen, maar, in combinatie met hybride warmtepompen, ook voor duurzame warmte in woningen. Kansen ziet Fennema ook in de ontwikkeling van LNG (vloeibaar gemaakt aardgas), bijvoorbeeld ten behoeve van de scheepvaart, waar grote schepen op stookolie nu nog steeds een grote bron van vervuiling zijn. 

LEES OOK: Nederland wil snel meer duurzaamheid en van het gas af

Ook interessant