Zoeken
Menu
Centre for Sustainable Geo-energy in Rijswijk geopend Tekst: Mari van Lieshout; Comtekst

In Rijswijk is het Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG) officieel geopend. Het RCSG is een fieldlab waar aardwarmteprojecten op ware schaal getest kunnen worden. Aardwarmte kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Maar voordat de techniek op grote schaal kan worden toegepast is eerst onderzoek nodig naar efficiënte en veilige boormethoden.

Het RCSG is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer Nederland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rijswijk en TNO. Het fieldlab bevindt zich in het voormalige ‘boorput onderzoeks- en testcentrum’ van Shell in Rijswijk. Bedrijven die actief zijn op het gebied van aardwarmte kunnen gebruik maken van het geavanceerde laboratorium. 

Diepe geothermie is nog altijd erg duur en risicovol. Volgens TNO kan het nieuwe laboratorium ervoor zorgen dat de kosten naar beneden gaan. Zo kunnen er bijvoorbeeld innovatieve en kostenbesparende technieken getest worden.  Alle faciliteiten zijn aanwezig om onder hoge druk en temperatuur te testen en te experimenteren met nieuwe boortechnieken en materialen. Bijna alle ondergrondse condities in Nederland kunnen worden nagebootst. Wereldwijd bestaan er slechts enkele vergelijkbare centra.

Kwart van de vraag

De winning van aardwarmte kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Nederland produceert nu 3,5 petajoule aan aardwarmte per jaar maar dat aandeel moet in de toekomst groeien. De verwachting is dat geothermie in 2050 ongeveer een kwart (200 PJ) van de totale vraag naar warmte in ons land produceert.

Er moet nog veel gebeuren als het gaat om efficiënter boren. Dat vraagt om uitgebreid veldonderzoek. Het RCSG biedt de mogelijkheid deze innovaties onder de condities die aanwezig zijn in de ondergrond, zoals hoge druk en hoge temperatuur, te ontwikkelen en te beproeven. Volgens Sandor Gaastra, directeur-generaal bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt het RCSG een laagdrempelige mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe technieken en materialen biedt kans om die ontwikkeling fors te versnellen.

Toegankelijk voor bedrijven

Het centrum is toegankelijk voor bedrijven die willen experimenteren met nieuwe boortechnieken en materialen, of deze willen testen, voor aardwarmte of andere duurzame toepassingen. Het verschaft ze toegang tot moderne faciliteiten waar ze anders niet of moeilijk gebruik van kunnen maken. De bedrijven hoeven nu niet zelf te investeren in testfaciliteiten. Dat is normaal gesproken veel te duur waardoor potentieel mooie vindingen ongebruikt blijven. Het centrum beschikt over twintig installaties die het hele spectrum van boren in de ondergrond bestrijken. Er staat een grote boorinstallatie boven een bijna 400 meter diepe put, waarin nieuwe materialen en technieken zijn te testen. Er zijn hydraulische persen van 300 en 400 ton, drukvaten tot 1.000 bar en leidingenstelsels om vloeistoffen in te pompen en te testen. Ondergrondse condities zijn reëel na te bootsen om vast te stellen hoe materialen en componenten zich onder hoge druk of bij hoge temperaturen gedragen op kilometers diepte. 

Ook interessant