Zoeken
Menu
Besparing met wtw uit douchewater niet te verwaarlozen Tekst: Mari van Lieshout. Beeld: Technea

Warmteterugwinning uit douchewater resulteert in een substantiële energiebesparing. Nu in de BENG-systematiek de techniek als een aparte parameter geldt, kunnen installatie-adviseurs opdrachtgevers wellicht makkelijker overtuigen dat een douche wtw-hen veel oplevert.

Het werkingsprincipe van een douche-wtw is eenvoudig: tijdens het douchen wordt het gebruikte douchewater langs de inkomende koudwaterleiding gevoerd, waardoor het koude water wordt voorverwarmd zodat de warmtebron minder energie hoeft te leveren. Het door de douche-wtw voorverwarmde koude water kan naar de cv-ketel of warmtepomp worden gestuurd, maar kan ook rechtstreeks worden aangesloten op de koudwaterleiding van de thermostatische douchemengkraan. De kraan zal dan minder water warm water van de warmtebron betrekken om het water naar de gewenste temperatuur te brengen. Bij een douchegoot-wtw levert dat al gauw 38 procent op, bij de douchepijp-wtw kan het oplopen naar 73 procent. Het primair energiegebruik kan er dus fors mee verlaagd worden en in BENG levert dat veel op.

Horizontale en verticale oplossingen

Douche-wtw systemen zijn grofweg te verdelen in twee systemen, vertelt Patrick Prosee van Technea Duurzaam: 'Systemen waarbij de douchepijp zelf de warmtewisselaar is en systemen waarbij de warmtewisselaar in een opvangbak van een douchgoot is geplaatst. De watertoevoer vanaf de douche-wtw kan direct worden aangesloten op de koudepoort van de douchemengkraan, waarmee het koude leidingwater wordt voorverwarmd en er minder warm water hoeft te worden bijgemengd. Het zal vaak de eenvoudigste manier van installeren zijn, tenzij de warmtebron vlakbij is geplaatst. In dat geval kan die zowel worden aangesloten op de koudepoort van de mengkraan als op de inlaat van het warmtetoestel.'

Grote verschillen

Technea benadrukt dat er grote verschillen bestaan tussen de systemen van de verschillende aanbieders. Prosee: 'Dat geldt bij de douchepijp-wtw op gebied van rendementen en bij de douchegoot-wtw op gebied van kwaliteit en onderhoudsvriendelijkheid. In de goot lopen om voldoende rendement uit de warmte-uitwisseling te halen meerde buizen evenwijdig aan elkaar. Noodzaak is dat deze warmtewisselaar eenvoudig bereikbaar is en makkelijk schoon te maken. Met name fabrikant Joulia Inline heeft dit goed voor elkaar. De warmtewisselaar is zelfs volledig uitneembaar, de koperen buizen zijn afzonderlijk los te koppelen.'

Fabrikanten als het Nederlandse Q-Blue en het Zwitserse Joulia Inline innoveren voortdurend wat leidt tot betere efficiency. Als voorbeeld noemt Prosee het cyclone opzetstuk voor op de douchepijp-wtw. Deze zorgt voor een perfecte instroom van het warme gebruikte douchewater zodat rendementen gegarandeerd zijn en de installatie nog eenvoudiger is. De dubbele douchepijp-wtw QB1-21D-HE is het nieuwe paradepaartje van Q-Blue en haalt een rendement van 73,2 procent (KIWA rendementsverklaring).

Comfort

Niet alleen energiebesparing hoeft een reden te zijn om voor douche-wtw te kiezen. Prosee wijst erop dat de systemen ook veel bijdragen aan comfort. 'Een regendouche zónder wtw vraagt een flinke hoeveelheid warmwater en dus veel energie door de warmteopwekker. Mét douche-wtw kan bij een warmtepomp met hetzelfde vermogen worden volstaan om toch fors meer warm water uit de douchekop te laten stromen. Bij het gebruik van een gasketel hoeft er een kleinere hoeveelheid heet water te worden bijgemengd op de douchemengkraan. Bij een voorraadboiler kan met de aanwezige buffer langer worden gedoucht, of zelfs met een kleinere boiler worden volstaan. Een ander voordeel van douchewater-wtw is dat een warmteopwekker zoals een warmtepomp kleiner gedimensioneerd kan worden.'

Ook interessant