Zoeken
Menu
Volgens TNO geen veiligheidsrisico’s bij Topline ketels Tekst en beeld: Marion de Graaff, Tekstbureau ‘t Kofschip

De cv-ketels van het type Topline van Nefit, geproduceerd tussen 2006 en 2009, kwamen ongunstig in de publiciteit. Er was inderdaad een probleem, maar dat is verholpen. Om de onrust bij consumenten en installateurs echt weg te kunnen nemen, liet Nefit een diepgaand onderzoek uitvoeren door TNO.

Bij Topline cv-ketels geproduceerd tussen 2006 en 2009 kon het topprofiel van de warmtewisselaar door een ontwerpfout licht doorbuigen. Als dat gebeurde, ontstond er een kleine kier. Dat kon in principe geen kwaad, maar als de klemmen van de oorspronkelijke brander (V1) na opening niet goed werden gesloten, zou er rookgas kunnen ontsnappen. 

Terugroepactie 

In de periode 2006-2009 zijn er in Nederland 128.900 Topline cv-ketels verkocht. Toen het probleem van de warmtewisselaar in combinatie met de oude brander duidelijk werd, meldde Nefit dat direct bij de NVWA. Ook werd er in korte tijd een nieuw type brander (V3) met een ander afsluitmechanisme ontwikkeld. Nefit hoopte dat de oorspronkelijke branders tijdens de aanbevolen tweejaarlijkse onderhoudsbeurten opgespoord en vervangen zouden worden. Toen cijfers aantoonden dat de vervanging niet snel genoeg ging, startte het bedrijf een terugroepactie. In februari 2017 benaderde Nefit zowel eindgebruikers als installateurs met de mededeling dat de oorspronkelijke branders vervangen moesten worden. Op dit moment denkt Nefit dat er nog zo’n 25.000 Topline cv-ketels met een oorspronkelijke brander zijn. 

Twee onderzoeksvragen 

TNO kreeg van Nefit twee onderzoeksvragen als uitgangspunt.
1. Bestaat de mogelijkheid van uittreding van CO vanuit het toestel naar de opstellingsruimte en zo ja, onder welke omstandigheden kan CO-lekkage zich voordoen?
2. Bestaat de mogelijkheid tot brand met de beschreven constructie-typen en zo ja, onder welke omstandigheden kan deze mogelijkheid zich voordoen? 

Met die twee vragen ging TNO aan de slag. Het onderzoeksinstituut was ruim een half jaar bezig om allerlei testen en onderzoeken uit te voeren. Op 20 november presenteerden TNO en Nefit de resultaten van het onderzoek, waarbij Huub Keizers van TNO de conclusie van het onderzoek bekend maakte: ‘Al met al stellen wij dat er op grond van de onderzoeksresultaten geen sprake is van een verhoogd koolmonoxiderisico, en dat er geen sprake is van een verhoogde kans op brand.’

Registreren 

De geruchten over de kwaliteit van de Topline-ketels schaadde Nefit. Commercieel directeur Jan Rijnen: ‘We hebben er last van gehad. We hebben minder ketels verkocht dan normaal. Ongunstige berichten beïnvloeden consumenten, al kloppen ze niet. Dat TNO grondig onderzoek heeft gedaan waaruit blijkt dat er geen verhoogde risico’s zijn, stemt ons heel blij. We hebben van deze episode geleerd en hebben een aantal aanbevelingen geformuleerd die niet alleen ons maar de hele branche kan helpen. Een daarvan is dat cv-ketels bij verkoop of installatie geregistreerd moeten worden. Is er dan een probleem, dan kan er gericht en snel gehandeld worden. We willen nu graag weer vooruit kijken. Tijd om deze periode af te sluiten: wat ons betreft is het ‘case closed’ en richten we ons op de toekomst.’

Ook interessant