Zoeken
Menu
Norm voor voorziening voor gas met werkdruk tot en met 500 mbar in nieuwbouw aangepast

NEN 1078 geeft de prestatie‐eisen voor ontwerp, aanleg en beproeving van gasleidinginstallaties met een nominale werkdruk tot en met 500 mbar (0,05 MPa) van gebouwgebonden systemen in een niet‐industriële omgeving. Vanuit het ministerie van BZK kwam in 2021 het verzoek om de norm aan te vullen vanwege de meest recente ontwikkelingen op het gebied van waterstof.

Er is behoefte aan zoveel mogelijk duidelijkheid over de veiligheidsaspecten bij het uitvoeren van pilots en de verdere uitrol van waterstoftoepassing. Dit geldt voor alle betrokken partijen met name opdrachtgevers, installateurs, fabrikanten en bevoegd gezag. 

Aanvulling

In 2022 en 2023 gaat de normcommissie ’Installaties voor verbrandingstoestellen’ samen met een afvaardiging van de normsubcommissie ‘Gasleidinginstallaties’ werken aan een aanvullingsblad bij NEN 1078.

Meepraten

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Stuur voor deelname aan of meer informatie over de normcommissie ’Installaties voor verbrandingstoestellen’ of werkgroep een e-mail naar bi@nen.nl.

Ook interessant