Zoeken
Menu
Let op: sluipmoordenaar CO slaat weer hard toe Bron: UNETO-VNI en Brandwonden Stichting, Beeld: Shutterstock

Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting slaan alarm: de afgelopen 6 weken zijn al 40 mensen in het ziekenhuis beland met CO-vergiftiging. Ook UNETO-VNI houdt zich met dit onderwerp bezig. De brancheorganisatie werkt samen met de overheid aan een wettelijke certificeringsregeling voor verwarmingsinstallateurs.

De afgelopen zes weken was het 18 keer raak. In totaal 40 mensen waren dusdanig ernstig gewond dat opname in het ziekenhuis nodig was. Jet Vroege, dossierhouder Koolmonoxide Brandweer Nederland: “De kou heeft in Nederland nog niet eens ingezet en nu zien we al zoveel ongevallen. En dat terwijl de piekperiode met CO-ongevallen de komende maanden nog plaats gaat vinden. De sluipmoordenaar CO slaat dit jaar alweer hard toe”.

Ook vergiftiging met nieuwe ketels

Uit een representatieve steekproef die de Nederlandse Brandwonden Stichting eerder uitvoerde, komt naar voren dat 43% van de ondervraagden niet weet dat je een CO-melder in de ruimte van het verbrandingstoestel (zoals cv-ketel, geiser, open haard, kachel) moet plaatsen. Uit dezelfde steekproef blijkt dat bijna de helft van de mensen niet weet dat ook een nieuwe ketel CO-vergiftiging kan geven. Jet Vroege: “Dit terwijl in de helft van de ongevallen sprake is van een nieuwe of pas onderhouden cv-ketel. De oorzaak is dan meestal een verkeerd aangesloten of losgeraakte rookgasafvoer. Heel belangrijk dat je bij het plaatsen van een nieuwe ketel ook meteen de rookgasafvoer vervangt of in ieder geval laat controleren.”

Wettelijk verplichte erkenning cv-installateurs

De Onderzoeksraad adviseerde al in 2015 om een wettelijk verplichte erkenning voor cv-installateurs in te stellen. UNETO-VNI ondersteunt dat advies. Op basis van de regeling die nu in de maak is mogen alléén gecertificeerde bedrijven en verwarmingsmonteurs nog een cv-ketel plaatsen en onderhouden. De Tweede Kamer bespreekt binnenkort het wetsvoorstel voor de wettelijke certificering. Als de volksvertegenwoordiging akkoord gaat, kan de nieuwe regeling al in 2019 in werking treden. UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra: “Koolmonoxidevergiftiging als gevolg van cv-ketels willen we uitbannen. Elk ongeluk is er één te veel. Bedrijven moeten straks gecertificeerd zijn en monteurs die aan een cv-ketel werken, moeten aantoonbaar vakbekwaam zijn. Zo'n bedrijf wordt herkenbaar aan een keurmerk én het is te vinden in een online-register. Zo scheiden we het kaf van het koren.”

Draagvlak bij installateurs

UNETO-VNI hoopt dat Den Haag haast maakt met de invoering van de certificeringsregeling. Terpstra waarschuwt wél voor een complexe regeling met te hoge kosten. “We hebben draagvlak nodig bij álle installateurs, als we de wettelijke certificering tot een succes willen maken. De regeling moet haalbaar en betaalbaar zijn voor de hele branche; 80% van de installateurs zijn kleine bedrijven of zzp’ers. Ik neem aan dat ook de overheid het belang hiervan inziet. We moeten alles op alles zetten om ongevallen met koolmonoxide terug te dringen.”

Goede kennis is belangrijk

Twee jaar geleden stelde UNETO-VNI een 10-puntenlijst voor veilige gastechnische installaties op. Bekijk deze lijst nog even hier of bekijk onderstaande video. Daarnaast is het belangrijk dat je klanten weten hoe je CO-vergiftiging voorkomt en herkent. Belangrijk zijn regelmatige controle, goede ventilatie en een degelijk alarm. Deze melder moet geplaatst worden in de ruimte van het verbrandingstoestel. Op www.brandweer.nl/koolmonoxide staat nog meer informatie, ook over hoe je een CO-vergiftiging kunt herkennen.

Ook interessant