Zoeken
Menu

Elk jaar vallen er onnodig veel gewonden en zelfs doden als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. Brandweer Nederland is samen met de Brandwondenstichting een campagne gestart om mensen te waarschuwen voor de gevaren van koolmonoxide.

Wanneer er koolmonoxide in een woning vrijkomt, merken de bewoners daar in eerste instantie vaak niets van. Koolmonoxide is kleur- en geurloos en komt ongemerkt vrij: een stille sluipmoordenaar dus. Wellicht dat de bewoners denken dat ze met klachten als hoofdpijn, misselijkheid en moeheid een griepje onder de leden hebben. Maar koolmonoxidevergiftiging is echter heel wat anders dan een buikgriep; het inademen van koolmonoxide kan leiden tot bewusteloosheid en zelfs overlijden.

Waar vaak installateurs op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen; zijn in deze landelijke campagne de pijlen vooral gericht op de woningeigenaren zelf. "Mensen kunnen zelf vrij eenvoudig maatregelen treffen om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen", vertelt Charles Meijer van Brandweer Nederland. De brandweer roept bewoners dan ook op om een CO-melder te plaatsen, ruimtes regelmatig te luchten en de geiser en cv te laten controleren.

Bij die controles komt de installateur weer om de hoek kijken. Ook hij blijft een belangrijke taak houden in het voorkomen van koolmonoxidevergiftiging. Brandweer Nederland pleit zelfs voor een verplichte keuring van geiser en cv. "Een verplichting van de keuring van CV-installaties door erkende bedrijven kan ook helpen slachtoffers te voorkomen", aldus Meijer.

Ook interessant