Zoeken
Menu

Uneto-VNI neemt maatregelen nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid woensdag een vernietigend rapport over ongevallen met koolmonoxide uitbracht. Uit het rapport blijkt dat ongelukken met koolmonoxide veel vaker voorkomen dan wordt gedacht. De Onderzoeksraad laat zich in het rapport ook kritisch uit over de installatiebranche. Uneto-VNI neemt deze kritiek zeer serieus en gaat tot actie over.

Voorheen werd gedacht dat ongevallen met koolmonoxide vooral voorkwamen bij oude geisers of slecht onderhouden cv-installaties. Nu blijkt dat veel ongelukken met koolmonoxide juist gebeuren met moderne en goed onderhouden installaties. Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat 46 procent van de ongevallen met koolmonoxide gebeuren met een cv-installatie. Het merendeel daarvan was nieuw of werd onderhouden door een professional.

Keurmerk biedt geen garantie

De Onderzoeksraad constateert in het rapport dat periodiek onderhoud aan installaties geen afdoende bescherming biedt tegen koolmonoxideongevallen. De verschillende kwaliteitslabels, zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen geven te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud. Ook koolmonoxidemelders werken lang niet altijd zoals ze zouden moeten.

Tekortkomingen in vakmanschap

De Raad is kritisch over de installatiebranche. “Hoewel bewoners en woningeigenaren in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor een veilige installatie in de woning, moeten zij wel kunnen vertrouwen op het vakmanschap van de door hen ingehuurde professionals”, aldus de Onderzoeksraad in een persbericht. In het onderzoek komen volgens de Raad tekortkomingen in het vakmanschap van de verschillende installateurs naar boven. Zo zouden de installateurs te weinig aandacht aan luchttoevoer en rookafvoer in gebouwen besteden.

Zwaardere erkenningsregeling

Brancheorganisatie Uneto-VNI neemt de kritiek van Onderzoeksraad zeer serieus. De installateurskoepel zal op korte termijn voorstellen doen aan de betrokken ministers om te komen tot een zwaardere, uniforme erkenningsregeling. De branchevereniging wil daarbij met name kijken naar de vakbekwaamheidseisen en het toezicht op de naleving. De Onderzoeksraad heeft ervoor gekozen de verplichte APK en opleverkeuringen niet aan te bevelen. Uneto-VNI is van mening dat deze maatregelen wel degelijk essentieel zijn bij het voorkomen van ongelukken.

Titia Siertsema, voorzitter van Uneto-VNI, benadrukt dat het overgrote deel van de installateurs de zaken wél goed voor elkaar heeft. “De installateurs die lid zijn van Uneto-VNI hebben miljoenen cv-ketels en geisers in onderhoud. Verreweg de meeste bedrijven leveren iedereen dag opnieuw goed, veilig en verantwoord werk af. Maar dat is voor ons niet genoeg. Ieder ongeluk is er één te veel.”

Lees het rapport hier

Ook interessant