Zoeken
Menu
Installatiebranche bang voor prijsverhoging bij werk aan cv-ketels door zware certificeringseisen Tekst: Mari van Lieshout, Beeld: Shutterstock

Wanneer straks alleen nog zwaar gecertificeerde installateurs aan cv-toestellen mogen werken, zou dat volgens brancheorganisatie Techniek Nederland wel eens erg kostbaar kunnen uitpakken voor de consument. Bovendien zouden er voor het werk minder monteurs beschikbaar kunnen komen. De zorgen worden ook gedeeld door InstallQ, de kwaliteitsorganisatie die erkenningsregelingen voor de installatiebranche beheert.

De wetgever werkt aan de strengere regels voor vakmensen die mogen werken aan gasverbrandingstoestellen. Directe aanleiding vormde een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) vanwege het grote aantal koolmonoxideslachtoffers per jaar. De Onderzoeksraad concludeerde dat de verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen te weinig garantie bieden voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud door installateurs. Hoewel Techniek Nederland en InstallQ vóór een vorm van certificering zijn en de regels voor erkenning al flink hebben aangescherpt, wijzen de organisaties erop dat de extra administratie en kosten van certificering te zwaar op de bedrijfsvoering drukken. Een voor een branche die voor een groot deel uit eenmansbedrijven bestaat is dat onverantwoord.

Doorrekening

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de kosten voor het invoeren en het uitvoeren van de nieuwe regels laten berekenen door bureau Sira Consulting. Daar kwam uit dat, voor bedrijven, de invoering tussen de 19,6 en 23,3 miljoen euro zou gaan kosten, waarvan 84 procent wordt gedragen door de installatiesector. Ook voor de consumenten nemen de kosten toe.

InstallQ heeft becijferd dat de extra kosten voor installateurs voor een ingebruikstelling van een cv-ketel omhoog gaan, van 15 tot meer dan 50 procent. En dat betekent weer dat monteurs uit het vak zullen stappen, verwachten InstallQ en Techniek Nederland. Zij denken dat met name kleinere installateurs hun werkzaamheden aan gastechnische installaties zullen beëindigen. Het uiteindelijke effect is minder beschikbare installateurs voor de uitvoering van de werkzaamheden en een onacceptabel grote prijsverhoging voor consumenten.

Commentaren

Vergelijkbare reacties komen van installatiebedrijven bij hun commentaar op de terinzagelegging. Installateurs en cv-monteurs met decennialange ervaring vragen zich af of hun behaalde diploma's en erkenningen nog meetellen voor de nieuwe certificeringsregeling. Een van de installatiebedrijven vraagt zich af wanneer de monteurs bijgeschoold moeten worden voor duurzame technieken zoals warmtepompen, als alle tijd op gaat aan het certificeren voor de gasgestookte werkzaamheden.

Veel inzenders zouden willen dat cv-ketels alleen nog aan erkende partijen mogen worden verkocht, en niet meer via webshops of groothandels aan consumenten. Dan kan die erkende partij ook zorgdragen voor een gedegen installatie. 

Ook interessant