Zoeken
Menu

Warmtekrachtkoppeling wordt in Nederland al geruime tijd toegepast in bijvoorbeeld grote industrieën en stadsverwarming. Microwarmte-krachtkoppeling (micro-WKK) is een nieuwer fenomeen, waarbij de techniek toegepast wordt op het niveau van individuele huishouden. Installatieprofs zocht uit wat de stand van zaken is op het vlak van deze manier van elektriciteit opwekken.

Microwarmte-krachtkoppeling (micro-WKK) wordt ook wel HRe genoemd; de ‘e’ staat dan voor het feit dat de HRe-ketel een variant op de gewone HR-ketel is die ook stroom opwekt. Het begrip micro-warmte-krachtkoppeling staat voor het genereren van elektriciteit met behulp van warmtekrachtkoppeling in huishoudens. Hierbij wordt over het algemeen gewerkt met een stirlingmotor of een brandstofcel met een vermogen tot 20 kilowatt. De ‘gewone’ cv-ketel en de geiser of boiler worden daarbij vervangen door de micro-warmtekrachtkoppeling installatie. Gaat het om toepassing van dezelfde techniek op grotere schaal, dan wordt de term mini-WKK gebruikt.

Bij micro-warmtekrachtkoppeling is er sprake van netgekoppelde decentrale opwekkers; dit is bijvoorbeeld ook het geval bij de toepassing van zonnepanelen en windturbines. Onder decentrale opwekking moet het verspreid opwekken van energie verstaan worden. Met deze relatief nieuwe ontwikkeling in warmte- en energieopwekking, wordt het mogelijk dat consumenten die zelf energie opwekken (warmte of elektriciteit) een eventueel overschot kunnen afgeven aan het elektriciteitsnet. Dergelijke decentrale systemen met HRe-ketels kunnen rendementen bereiken van 90 procent en kunnen dus bijzonder efficiënt zijn.

Besparing op meerdere fronten

Daar waar elektriciteit wordt opgewekt, komt ook altijd warmte vrij – warmte die aan het oppervlaktewater of aan de lucht af kan worden gegeven (door middel van koeltorens bijvoorbeeld). Het is echter aanzienlijk interessanter om deze warmte slim te gebruiken! Denk hierbij aan ruimteverwarming of de procesindustrie. Omdat het gaat om hergebruik van warmte, wordt hiermee op brandstof bespaard en is er sprake van minder CO2-uitstoot. Ook nu al staat WKK in ons land garant voor een flinke beperking van de energievraag en de uitstoot van koolstofdioxide; in totaal gaat het omgerekend om de hoeveelheid gas die 1,8 miljoen gezinnen per jaar verbruiken.

Iedereen aan de micro-warmtekrachtkoppeling?

Is micro-warmtekrachtkoppeling de energieopwekker van de toekomst? Het is heel goed mogelijk! In Nederland introduceerde Remeha in 2010 de eerste HRe-ketel, de zogeheten eVita. De gezamenlijke fabrikanten voorzien dat er rond 2020 in Nederland ongeveer één miljoen ketels  voor micro-warmtekrachtkoppeling geplaatst zullen zijn, en in 2030 maar liefst vier miljoen!

Momenteel begint de uitrol van decentrale opwekkers op gang te komen; gekoppeld aan een ‘virtuele energiecentrale’ kan een groep decentrale installaties centraal beheerd worden. Een dergelijke aansturing maakt het mogelijk piekbelasting op te vangen en te zorgen voor balans in het netwerk. Zo kan er een uitgebalanceerde stroomvoorziening ontstaan, waarbij de decentrale aanbieders ook de mogelijkheid krijgen inkomsten te vergaren door eventuele piekcapaciteit aan te bieden.

Al met al is de ontwikkeling van de micro-warmtekrachtkoppeling voor u als installateur zeker iets om in de gaten te houden; micro-WKK biedt veel voordelen en mogelijkheden en past in de bestaande trend richting de toepassing van ‘smart grids’ (slimme infrastructuur). Een ontwikkeling die de installatiebranche volop kansen biedt!

Ook interessant