Zoeken
Menu
Gasketelwet verhoogt veiligheid Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip.

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe Gasketelwet van kracht. Die wet kwam er naar aanleiding van een rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2015 publiceerde. Daaruit bleek dat een flink aantal monteurs tijdens het werken aan gasverbrandingsinstallaties bloot staan aan een verhoogde concentratie koolmonoxide, met alle gevolgen van dien.

De Gasketelwet verplicht monteurs om een Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide te hebben, zodat ze met kennis van zaken en veilig kunnen werken. Een goede zaak, want of een monteur nou een gasverbrandingsinstallatie installeert, repareert, onderhoudt of in bedrijf stelt: veiligheid gaat boven alles. Veilig werken kan alleen maar als je precies weet wat je doet en daar moet een CO-certificering, een Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide, voor gaan zorgen.

40.000 monteurs

Bij ROVC, opleidingsinstituut voor technisch Nederland, kunnen monteurs een bijscholingsdag volgen die hen voorbereid op de theorietoets. Jeroen Janssen is accountmanager bij ROVC en organiseerde al diverse webinars over de nieuwe wet. Hij weet precies wie zo’n certificaat moeten halen: ‘De Gasketelwet geldt voor alle monteurs die aan de gashoudende onderdelen van gasverbrandingsinstallaties werken en die dus de kans lopen om met koolmonoxide in aanraking te komen. Het gaat in totaal om zo’n 40.000 monteurs en onderhoudsmonteurs. Zij hebben tot 1 januari 2022 de tijd om hun certificering te halen. Tijdens de speciale trainingsdag die wij organiseren gaan de monteurs met oefenvragen en praktijkcases aan de gang, die de slaagkans verhogen. Aan het einde van de trainingsdag doet de monteur direct de theorietoets en weet dan of hij voor dat onderdeel van de certificering geslaagd is. Een goede voorbereiding is ook hier het halve werk.’

Subsidie

De Gasketelwet gaat op 1 juli 2020 in, maar er is een overgangstermijn van anderhalf jaar voorzien. Dat geldt voor de persoons-, maar ook voor de bedrijfscertificering. Als alle monteurs binnen een bedrijf een Bewijs van Vakmanschap hebben, moet het installatiebedrijf namelijk een bedrijfscertificaat aanvragen. Pas als dat certificaat ook verleend is, mogen de monteurs werken aan gasverbrandingsinstallaties. Installatiebedrijven die bijdragen aan het opleidingsfonds OTIB kunnen subsidie aanvragen. De kosten van de training vallen dan onder de OSR-regeling.

Installaties onder 100 kW

Het Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide geldt voor het werken aan gasverbrandingsinstallaties onder 100 kW. Elke installatie met een gasverbrandingsproces die koolmonoxide genereert en genoemd wordt in BRL-6000-25, valt onder de nieuwe Gasketelwet. De nieuwe Gasketelwet geldt voor gasverbrandingsinstallaties en rookgasafvoervoorzieningen, zowel bestaande installaties als nieuwe. Ook luchtverhitters, gas(sfeer)haarden en warmtapwatertoestellen en cv-ketels voor de tuinbouw vallen onder de nieuwe wet. Werk aan expansievaten en radiatoren hoort er niet bij. 

Zelftest, theorie en praktijk

Het behalen van het persoonscertificaat bestaat uit drie stappen. Om te beginnen maken monteurs een zelftest die bestaat uit twintig vragen. Die zelftest is gratis en kan worden afgenomen op de website van vakmanschapCO. Uit de zelftest blijkt of een monteur bijscholing nodig heeft. Na het eventueel volgen van die bijscholing, maakt de monteur de online theorietoets. Bij een positief resultaat moet binnen zes maanden het praktijkexamen worden afgelegd op een examenlocatie van IW Nederland. Daar voeren monteurs handelingen en metingen op en rondom een gasverbrandingsinstallatie uit. Ook beantwoorden ze vragen van een examinator. Wie slaagt, ontvangt het Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide. Daarmee zijn ze vakbekwaam voor het werken met gasverbrandingsinstallaties. Het Bewijs is vijf jaar geldig. Na de individuele persoonscertificeringen volgt voor bedrijven nog een stap: het aanvragen van een bedrijfscertificaat. Jeroen Janssen: ‘Het is heel goed dat deze CO-certificering er komt. Het maakt het werk aan gasverbrandingsinstallaties een stuk veiliger.’ 

Ook interessant