Zoeken
Menu

Als het gaat om het klaarmaken van de woningvoorraad voor de toekomst, dan gaat het al lang niet meer zozeer om het bouwen van woningen. Vandaag de dag draait alles om duurzaam renoveren. In dit artikel meer over de huidige stand van zaken.

Ook in de installatiebranche is de laatste jaren duidelijk zichtbaar geworden dat het accent in de bouwsector verschuift van nieuwbouw naar renovatie. ‘Duurzaam renoveren is daarbij een kernbegrip. In onze samenleving lijkt de behoefte aan kwalitatief hoogwaardige woningen en bedrijfspanden toe te blijven nemen. Nieuwbouw is echter niet de enige oplossing, vandaag de dag is er steeds meer aandacht voor renovatie. Duurzaam renoveren heeft belangrijke voordelen ten opzichte van nieuwbouw: zo is het uiteraard duurzamer, maar ook financieel aantrekkelijker en minder belastend voor het milieu.

De voordelen van duurzaam renoveren tegenover nieuwbouw

Een ideale manier om duurzaam te bouwen is door de levensduur van een gebouw te verlengen. Door gebruik te maken wat er al is, is er sprake van minder materiaal- en arbeidskosten. Zaken als riolering en wegen zijn immers al aanwezig. Ook is er bij duurzaam bouwen minder bouw- en sloopafval. Kiest men voor de optie renoveren dan is dat bovendien een perfecte gelegenheid om de panden volledig up-to-date te maken als het gaat om energiezuinigheid en wooncomfort. Zo kunnen zaken als verwarming, ventilatie en vochthuishouding aangepakt worden, zodat de panden met recht aan een tweede leven kunnen beginnen.

Nul op de meter in een mum van tijd

Het is in het licht van het voorgaande dan ook goed nieuws dat duurzaam renoveren tegenwoordig steeds sneller kan. Er zijn op dit moment zelfs al voorbeelden van bestaande woningen die energieneutraal kunnen worden gemaakt in een luttele tien werkdagen!

Het bewijs hiervan werd onlangs geleverd in de gemeente Tilburg. Woningcorporatie Tiwos werkt daar samen met de gemeente aan de renovatie van sociale huurwoningen. In slechts tien werkdagen werd een proefwoning omgetoverd tot een ‘nul op de meter’-woning. Het idee is dat een dergelijke metamorfose van ‘energieverslindend’ naar energieneutraal de komende tijd alleen maar nóg sneller zal gaan. Naar alle waarschijnlijkheid kan de realisatietijd teruggebracht worden naar twee dagen! In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat het dak van de woning ’s morgens verwijderd wordt en ’s middags vervangen is door een nieuw exemplaar.

Minder woonlasten door duurzame maatregelen

Duurzaam renoveren kan voor de bewoners niet alleen meer comfort opleveren, ook kunnen de woonlasten in veel gevallen omlaag. In de Tilburgse woningen zijn hiertoe onder meer de volgende duurzame maatregelen ingezet: plaatsen van nieuwe kozijnen met driedubbel glas en extra isolerende gevelelementen, isoleren van de kruipruimte en de zoldervloer, plaatsen van een nieuw dak met zonnepanelen, een warmtepomp met bodembron en een installatie-unit op zolder. Om dit laatste mogelijk te maken, werd gebruik gemaakt van een nieuw dakontwerp.

In Tilburg is de volgende stap het op dezelfde wijze duurzaam renoveren van de rest van de straat. Vooralsnog zijn de reacties van de huurders positief, dus de kans dat dit interessante project een vervolg krijgt, is groot!

Ook interessant