Zoeken
Menu

Terwijl de overheid probeert de bestaande bouw te verduurzamen, zijn woningcorporaties op grote schaal bezig collectieve verwarmingsinstallaties te vervangen door individuele gasketels. Het is een ontwikkeling waarvan experts met leedwezen kennis nemen.

Corporaties blijven trouw aan de cv-ketel. De reden? Het is een relatief eenvoudige techniek, betaalbaar en het aardgas is goedkoop. Iemand die het verketelen als gemiste kans ziet is Peter Heijboer, adviseur bij DWA. Bestuurders van corporaties zouden volgens hem hun vastgoedportefeuille moeten beheren met een scope van veertig of vijftig jaar. Door te kiezen voor individuele ketels worden huurders voor lange tijd aan aardgas gekoppeld; een niet-duurzame energieoptie met ook nog eens onvoorspelbare prijsontwikkelingen. Flats met voorzieningen als blokverwarming worden daarmee qua toekomstige verduurzamingsopties teruggezet in de tijd.

Case Study

En het kan wel degelijk duurzaam, benadrukt hij. Bijvoorbeeld in gebieden waar warmtenetten mogelijk zijn. Hij verwijst daarbij naar een case study van DWA voor een bestaande galerijflat met acht bouwlagen. “Daarin worden verschillende duurzaamheidsopties met elkaar vergeleken waaronder een optie met individuele ketels en een aansluiting op een duurzaam warmtenet. Uit de studie blijkt dat collectieve warmte een commercieel acceptabel financieel rendement opleveren mits de schaalgrootte voldoende is. Het is dan wel zaak dat de warmte duurzaam wordt opgewekt. Bijvoorbeeld door te kiezen voor biomassa of geothermie. En er zijn mooie collectieve concepten mogelijk met gebruikmaking van lokale energiebronnen.” Voor het welslagen van dergelijke collectieve systemen zijn dan wel warmtetariefstelsels nodig die aansluiten op wat de klant wil en vooral is innovatieve samenwerking tussen betrokkenen nodig.

Gasaansluiting

Ook Jan van der Meer, die voor de Metropoolregio Amsterdam als ‘warmteregisseur’ is aangesteld om daar een groot warmtenet (400.000 woningequivalenten) te realiseren, spreekt van een gemiste kans. “Corporaties moeten inzien dat het gastijdperk op zijn einde loopt. Door ook de belasting op gas te verhogen wordt warmte ten opzichte van gas goedkoper en kan er een flinke korting worden gegeven op de Niet-meer-dan-anders prijs. Verder kan je denken aan een belasting op CO2  waardoor het gebruik van restwarmte aantrekkelijk wordt. Je kunt bedrijven zelfs verplichten restwarmte te benutten. Ook een subsidieregeling voor warmte is te overwegen.”

Slimmer

Marcel Klootwijk, van Energie Totaal Projecten vindt het veel slimmer om van een collectieve warmtevoorziening gebruik te maken en daar de juiste techniek aan te hangen. Dat kunnen systemen zijn die gebruik maken van restwarmte, stookinstallaties op duurzame biomassa, maar ook speciale lucht/waterwarmtepompen met een hoog rendement. Dit is niet alleen duurzamer, maar heeft ook als voordeel dat het eenvoudiger wordt om in de toekomst steeds verbeterde technieken toe te passen. Een centraal systeem hoeft maar één keer te worden aangepast in tegenstelling tot individuele toestellen in afzonderlijke appartementen.  Hij vindt het alleen al vanuit dit oogpunt onverstandig, dat corporaties in blijven zetten op individuele gasketels.

Ook interessant