Zoeken
Menu
CO-keur BRL 6000-25 gecertificeerd door Normec Certification

Begin juni 2022 heeft CO-keur het InstallQ Procescertificaat NC-6025-003 van Normec Certification ontvangen. Toelatingsonderzoek heeft aangetoond dat de CO-keur app werkt en dat hiermee wordt voldaan aan BRL 6000-25, de certificeringsregeling koolmonoxidepreventie. CO-keur is een initiatief van TIC Services Nederland BV in samenwerking met SKG-IKOB en BRIS.

Vanaf 1 januari 2023 moeten bedrijven die werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties voldoen aan de Gasketelwet. Sinds 31 mei jongstleden is een volwaardig gecertificeerd initiatief beschikbaar voor de markt: CO-keur. “Door zich bij ons aan te melden, kunnen alle installatiebedrijven van klein tot groot voldoen aan de eisen van de Gasketelwet”, zegt Olaf van Panhuys, namens het bestuur van TIC Services Nederland. “Hiermee is de complete certificering geregeld, inclusief het opstellen van het kwaliteitssysteem.”

Aantoonbare vakbekwaamheid 

 Bedrijven die werken met cv-ketels, geisers en gashaarden kunnen met een licentie onder het certificaat van CO-keur werken. Op die manier wordt voldaan aan de Gasketelwet met betrekking tot CO-certificering. CO-keur verstrekt geen certificaten, maar is als koepelorganisatie gecertificeerd voor BRL 6000-25. CO-keur regelt de interne audits en het maken en bijhouden van een kwaliteitshandboek. Er wordt alleen gewerkt met vakmensen. Zo wordt er toegezien op de vakbekwaamheid door het diploma Vakmanschap-CO te controleren via het Centraal Register Techniek. Ook moet er worden aangetoond dat er met goedgekeurde meetapparatuur worden gewerkt.

Met de CO-keur app worden alle verplichte controles vastgelegd en wordt aangetoond dat aan alle vereisten wordt voldaan. CO-keur regelt de rest, zoals de kwaliteitscontroles, rapportages aan de certificerende instelling en indien nodig het bijgevoegd gezag. CO-keur kent geen licentiekosten of vaste jaarkosten. Het invullen van een checklist per project in de app kost een paar euro. Deze kosten zijn geheel inzichtelijk en kunnen via de factuur aan de klant worden doorbelast.

Al meer dan 100 aanmeldingen 

 Sinds CO-keur beschikbaar is gesteld voor de markt zijn er al meer dan 100 aanmeldingen binnengekomen. Ondernemers die hun bedrijfscertificering nog niet op orde hebben, worden uitgenodigd om zich aan te melden bij CO-keur. Na aanmelding maakt de deelnemer een online account aan in de CO-keur app, deze wordt bevestigd door de deelnemersovereenkomst te tekenen. Na ondertekening wordt een welkomstpakket met onder andere een handleiding en CO-keur stickers opgestuurd. Alle informatie is te vinden op www.CO-keur.nl.

Foto: Arjen Werkmeester (Normec Certification, links) overhandigt het InstallQ Procescertificaat aan Olaf van Panhuys (TIC Services Nederland, rechts).

Ook interessant