Zoeken
Menu
Hybride klimaatplafondeiland levert 30 procent meer vermogen Tekst: Mari van Lieshout - Beeld: Hesa

De vraag naar efficiënte klimaatconcepten, voor nieuwbouw en renovatie, heeft een nieuwe trend in gang gezet. Een sterk vereenvoudigd en relatief gemakkelijk te monteren systeem betreft het hybride klimaatplafond eiland. Solid Air Climate Solutions heeft haar hybride oplossing HESA dat stralingsenergie, geleiding, convectie en inductie in één systeem combineert, verder geoptimaliseerd. Het resultaat: 30 procent meer vermogen.

In het hybride klimaatplafondeiland worden verschillende warmteoverdrachttechnieken zoals stralingsenergie, geleiding en convectie gecombineerd. HESA, het jongste concept van Solid Air Climate Solutions, gaat daarbij een stapje verder door ook inductie in het klimaatplafondeiland te integreren. Door het extra activeren van langsstromende ruimtelucht door inductiewerking wordt in de nachtelijke uren opgeslagen energie in de gebouwconstructie actief ontladen en vindt er tijdens het gebruik overdag ook actieve lading en ontlading plaats.

Kleiner systeem voor grotere ruimten

Met 30 procent meer vermogen dan traditionele klimaatplafondeilanden als resultaat, zo claimt de fabrikant. Daardoor kunnen met een kleiner systeem grotere ruimten worden geklimatiseerd. Het HESA-concept is geoptimaliseerd voor de herontwikkeling van kazerne De Knoop in Utrecht.

HESA is uitgerust met een luchtinlaat die is voorzien van een aantal nozzles, waardoor een decentrale aanvoer van ventilatielucht wordt bereikt. In de buurt van de luchtinlaat is aan de onderzijde van het paneel een aanzuigopening aangebracht voor de recirculatielucht. Lucht uit de ruimte wordt via de aanzuigopening aangezogen, omdat er plaatselijk onderdruk wordt gecreëerd door de ventilatielucht uit de nozzles. Deze gemengde lucht wordt aan de bovenzijde van het paneel gekoeld of verwarmd.  In geval van een betonnen plafond of verdiepingsvloer kan de warmte (of koude) in het beton worden opgeslagen of daaraan worden onttrokken, afhankelijk van de behoefte. Door de recirculatie treedt een flinke capaciteitsvergroting op voor het hybride klimaatplafondeiland, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de voordelen geassocieerd met de radiatie en convectie van een traditioneel klimaatplafond.

Geringe bouwhoogte

Vanwege de zeer geringe bouwhoogte is het hybride klimaatplafondeiland bij uitstek geschikt voor utiliteitsgebouwen waar, afhankelijk van het gebruik van de ruimte verse luchttoevoer, regelsysteem en fysieke afmetingen op maat worden ontworpen. Tijdens de engineeringsfase van het project wordt het basis-klimaatplafondeiland gevormd, op basis van de wensen van de klant en het gebruik van de ruimte. Daarom wil Solis Air graag al in een vroeg stadium aanschuiven. Op verzoek wordt bovendien een capaciteits- en comforttest verzorgd. Deze test wordt gedaan bij onafhankelijke bureaus en volgens de geldende Europese Normeringen.

Fabricage en assemblage vinden plaats in de fabriek in Sappemeer waar het hybride klimaatplafondeiland volledig wordt opgebouwd en getest. Tevens wordt het product hier voorzien van alle coderingen. De eilanden worden vervolgens op transportbokken aangeleverd op de bouwplaats, waar de montage door onze montageploegen plaatsvindt. Hier worden de hybride klimaatplafondeilanden aangesloten op de transportleidingen voor lucht, water en bekabeling die voor andere disciplines/technieken aanwezig zijn. Na montage en aansluiten volgt de lekdichtheidstest van de aansluitingen en de beproeving op de juiste werking van de activering, waarmee een optimale werking van de installatie wordt geborgd.

Ook interessant