Zoeken
Menu
Collectieve warmte-oplossingen hebben de toekomst Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Geohita.

We zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid enerzijds en comfort en betaalbaarheid anderzijds prima samengaan als het gaat om het verwarmen van woningen’, vertelt Jetze Kempenaar, mede-eigenaar van Geohita B.V..

Om actief een bijdrage te kunnen leveren aan duurzaam verwarmen, richtte Kempenaar  samen met Auke van Slooten (Installatiebedrijf Totec), Jeroen Oost en Willem van Tilburg (OVT Ontwikkeling) het bedrijf Geohita op. De mannen zijn nu twee jaar bezig en hebben al verschillende projecten gerealiseerd. ‘We richten ons nu vooral op nieuwbouwprojecten van 10 tot 50 wooneenheden waarvoor wij kleinschalige laagtemperatuur warmtenetten realiseren. De energie voor deze netten halen we uit de bodem.’ 

Bouwplannen

‘Als projectontwikkelaars, aannemers of woningcorporaties bouwplannen hebben, en daarbij voor duurzaamheid gaan’, zegt Kempenaar, ‘dan gaan wij graag met hen om tafel om te kijken wat de beste oplossing voor het betreffende project is. Om dat te kunnen bepalen, berekenen we het benodigde vermogen, checken we of de bodem geschikt is en gaan we na waar de bron geboord kan worden en de centrale apparatuur het beste kan worden opgesteld. Wij gaan tot nog toe uit van open-bron-systemen in de bodem, de zogenaamde WKO. Dat heeft er onder andere mee te maken dat we vooral werkzaam zijn in onze eigen provincie Flevoland, en de bodem er hier heel geschikt voor is. We zijn over het algemeen niet heel erg gecharmeerd van lucht-water-warmtepompen, omdat die redelijk wat geluid produceren en vrij veel energie gebruiken als het buiten echt koud is. Wij gaan liever de grond in, en kunnen op die manier warmte en koeling mooi combineren. Onze collectieve oplossing betekent dat er één installatie in een centrale ruimte staat. Vooral bij kleinere woningen en appartementen is dit een groot voordeel. Verder komen bewoners nooit voor onverwachte kosten te staan omdat Geohita eigenaar blijft van het systeem en voor onderhoud en vervanging zorgdraagt.’

Complex

Het aanleggen van kleinschalige warmtenetten is niet eenvoudig. Er is de nodige regelgeving waaraan voldaan moet worden. Geohita werkt daarom samen met gecertificeerde partijen. Als een project eenmaal is gerealiseerd en de warmte geleverd gaat worden aan de bewoners dan komt de Warmtewet om de hoek kijken. Hierin staat wat tarieven zijn die berekend mogen worden en hoe de consument wordt beschermd. ‘Een goede zaak’, vindt Kempenaar. ‘Voor kleinschalige collectieve warmtenetten geldt nog steeds ‘onbekend maakt onbemind’, maar daar komt op dit moment gelukkig snel verandering in. Aan die verandering dragen wij graag ons duurzame steentje bij.’ 

Ook interessant