Zoeken
Menu
Veruit de meeste nieuwbouwwoningen opgeleverd zonder gasaansluiting Tekst: Mari van Lieshout, Comtekst. Beeld: Getty Images

Er worden in Nederland steeds minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd die nog een gasaansluiting hebben. Sterker nog, in de meeste gemeenten werden in het afgelopen kwartaal helemaal geen woningen met een gasaansluiting gebouwd. Bovendien neemt het aantal verzoeken dat netbeheerders ontvangen om bestaande woningen van het gas te halen sterk toe. Dat blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van Stedin, Liander en Enexis.

Gasloos bouwen begint zo langzamerhand de norm te worden. Bij Stedin was in het afgelopen kwartaal maar liefst 92 procent van alle aanvragen bedoeld voor een gasloze woning. Bij Liander was dat 77 procent en bij Enexis 68 procent. Dat is een forse toename. Een jaar geleden werd nog ongeveer de helft van alle nieuwbouwprojecten op gas aangesloten.

Nieuwbouwprojecten waarvoor na 1 juli 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd, moeten in principe zonder aansluiting op het gasnet worden gebouwd. Projecten waarvoor de aanvraag voor die datum is gedaan, mogen nog wel op het gasnet worden aangesloten. Het aantal projecten waar dat voor geldt, wordt daardoor steeds kleiner.

Inkeerregeling

Netbeheerders proberen ontwikkelaars en bouwbedrijven daarom te stimuleren om ook bij vergunningen van vóór 1 juli 2018 af te zien van een gasaansluiting. Ook als woningen al ontworpen zijn om op gas verwarmd te worden, zien de netbeheerders graag dat een project alsnog gasloos wordt. Uiteindelijk moeten immers zoveel mogelijk woningen van het aardgas worden gehaald, en het is makkelijker om dat te doen bij woningen die nog gebouwd moeten worden dan bij bestaande woningen. Netbeheerders hebben daarvoor onder andere de inkeerregeling in het leven geroepen, waarmee projectontwikkelaars kosteloos een reeds afgesloten contract voor een gasaansluiting kunnen openbreken
Zuid-Holland voert de ranglijst aan van gasloze nieuwbouwwoningen worden in Zuid-Holland gebouwd. De twee netbeheerders die in deze provincie actief zijn, melden beide een sterke groei. Ook in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Groningen wordt inmiddels meer dan 80 procent van alle woningen zonder een gasaansluiting gebouwd. Over het algemeen geldt dat in grote steden en bij grotere bouwprojecten vaker voor een gasloze oplossing wordt gekozen en bij kleine projecten relatief gezien nog vaker voor een gasaansluiting.

Bestaande woningen

In het recente kwartaaloverzicht constateert Stedin dat het van het gas afhalen van bestaande woningen nu ook enigszins op gang begint te komen. Tot en met september van dit jaar kreeg de netbeheerder bijna 4100  aanvragen binnen voor het verwijderen van een gasaansluiting in een bestaande woning. Dat komt neer op gemiddeld 250 per maand. Ongeveer 60 procent van die aanvragen kwam van individuele klanten, de rest van woningcorporaties die bij een renovatie in een keer meerdere woningen gasloos wilden maken.
Liander heeft alleen cijfers van daadwerkelijk gerealiseerde verwijderingen van een gasaansluiting. Dat waren er in het eerste halfjaar van 2019 een kleine tweeduizend. Enexis  komt op zo'n 2300 afsluitingen in de eerste negen maanden van dit jaar. Dat is al bijna gelijk aan het eindtotaal van 2018.

Ook interessant