Zoeken
Menu
​Vijf keer duurzaam verwarmen

In 2050 is het gedaan, dan mogen huizen en gebouwen niet meer worden verwarmd door middel van gas. Ons land moet op zoek naar een vervanger. En die zijn zeker al wel voor handen.

Een bekend alternatief is de warmtepomp. Een warmtepomp gebruikt warmte uit bijvoorbeeld water of uit de grond. Sommige lucht/waterwarmtepomp hebben geen bodembron nodig. Deze warmtepompen halen de warmte uit de lucht. De buitenunit gebruikt de buitenlucht om warmte te onttrekken, en voert deze door naar de binnen-unit. Deze verwarmt daarvan de woning.

Extra voordeel van een warmtepomp is dat hiervoor subsidie wordt aangeboden en het een duurzame manier van verwarmen is in vergelijking met een traditionele cv-installatie.

Co2-reductie met een pelletkachel

Het reduceren van co2-uitstoot kan onder meer door het gebruik van een pelletkachel. Deze kachel die wordt gestookt op pelletkorrels die van resthout worden gemaakt, is een ander alternatief al zijn de meningen over de kachels verdeeld.

Warmte uit het riool is hot!

Bij het verwarmen van gebouwen en woningen wordt niet direct gedacht aan het riool. Toch kan het riool goed worden gebruikt bij verwarmen. Het winnen van de warmte uit het riool krijgt steeds meer interesse. Ook bij deze manier van verwarmen spelen warmtepompen een grote rol.

Door in het riool of bovengronds warmtewisselaars te plaatsen kan de thermische energie (warmte of koude) uit het rioolwater teruggewonnen worden. Met de inzet van warmtepompen wordt de temperatuur vervolgens naar een bruikbaar niveau gebracht.

Steeds meer all electric wijken

Niet alleen warmte uit de aarde of het riool wint aan populariteit. Steeds meer huizen worden all electric. Hier komt geen gas meer aan te passen. Zonnepanelen spelen bij deze manier van verwarmen een  grote rol. Bij sommige nieuwbouw wijken wordt er mondjesmaat al een voorschot genomen op de manier van verwarmen en energiegebruik. Nu ook een belangrijke partij als Stedin aandringt op all electric wijken, lijkt de ontwikkeling niet meer te stuiten. Bovendien verandert de energievraag. In een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis is de warmtevraag en daarmee de vraag naar aardgas klein.

Nul op de Meter en duurzame energiebronnen

Een voorbeeld van goed geïsoleerde en duurzame huizen zijn de huizen van het project Nul op de Meter. Het project, waarbij huizen goed worden geïsoleerd en voorzien van duurzame energiebronnen, heeft in de afgelopen tijd aardig wat kritiek te verduren gekregen. De goede isolatie zorgt voor energiebesparing, maar inmiddels is bekend dat alleen een goede isolatie niet voldoende is. Nul op de Meter zonder zonne-energie is ondenkbaar en de fabrikanten van zonne-energiesystemen willen maar al te graag hun aandeel leveren.

Ook bij deze type huizen is een warmtepomp van groot belang.

Ook interessant