Zoeken
Menu
Infoblad en handreiking moeten collectieve rookgasafvoeren veiliger maken Tekst: Mari van Lieshout

Slecht onderhouden collectieve rookgasafvoeren (RGA) in de gestapelde bouw kunnen een groot gezondheidsrisico vormen wat betreft koolmonoxidevorming. Twee belangrijke documenten, een Infoblad en een Handreiking, moeten daar verandering in brengen. Een uitgelezen kans voor installateurs om effectieve maatregelen onder de aandacht van VvE's te brengen.

Het zijn twee documenten over hetzelfde onderwerp maar voor verschillende doelgroepen. Ze handelen beide over 'De veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen'. De Handreiking is bedoeld voor de professionele VvE-beheerders- en verhuurders en het Infoblad voor de appartement-eigenaren. Het infoblad heeft vooral een voorlichtend karakter, het moet de risicoperceptie verhogen, maar ook perspectief tot handelen bieden.

In de gestapelde bouw lopen rookgasleidingen door schachten en zijn ze vrijwel altijd aan het zicht onttrokken. Door de vele varianten die zich voor kunnen doen, is het voor een leek niet eenvoudig om de eigen situatie goed in beeld te brengen. Daarnaast vraagt het beoordelen of de verschillende componenten van de installatie in goede staat zijn en of de combinatie van componenten een veilige situatie waarborgen, de expertise van een erkend installateur of installatie-adviseur.

Verschillend eigendom

Een extra complicerende factor is dat de cv-ketel vrijwel altijd eigendom is van de eigenaar van het appartement, terwijl de centrale voorzieningen eigendom zijn van de VvE. De installateur krijgt meestal van de eigenaar van het appartement de opdracht om de ketel te vervangen of te onderhouden. Maar bij de ketel hoort ook de rookgasafvoer en met het bestuur of een vertegenwoordiger van de VvE heeft de installateur op dat moment geen contact. Het is belangrijk dat juist op die momenten ook het contact met de VvE tot stand wordt gebracht. De Handreiking en het Infoblad, documenten waarin dus zowel de eigenaar van het appartement als de VvE worden gewezen op goed functionerende RGA's, kunnen daarbij heel goed hun dienst bewijzen.

Langetermijnvisie

In de Handreiking wordt de VvE opgeroepen een langetermijnvisie en uitvoeringsplan op te stellen. Daarbij kan worden nagedacht over vragen als hoe te handelen als een van de individuele cv-ketels moet worden vervangen. Zijn in die gevallen aanpassingen van het collectieve rookgasafvoersysteem nodig? Is het wellicht mogelijk om van collectieve rookgasafvoer en luchttoevoer over te stappen naar individuele rookgasafvoer en luchttoevoer? Ook wordt VvE's gevraagd na te denken over eventuele gefaseerde vervanging van ketels, welk type (energiezuinige) verwarming voor de toekomst heeft de voorkeur en welk type verwarmingstoestel past daarbij. Door het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de installatie en eigenlijk voor alle op de collectieve rookgasafvoer aangesloten woningen, wordt voorkomen dat er ad-hoc een maatregel wordt uitgevoerd wanneer er snel een ketel moet worden vervangen. VvE's worden aangespoord hiervoor de nodige middelen te reserveren bij voorkeur vastgelegd in het meerjarenonderhoudsplan.

Probleem benoemen

Het probleem is ernstig, maar wat het vooral lastig maakt is dat het moeilijk aan de orde is te stellen, klagen installateurs. Een installateur die tegen de eigenaar van een appartement zegt dat hij graag een andere ketel wil plaatsen, maar dat er nog wel een flink bedrag bij zal komen voor de aanpassing of vervanging van de RGA, zal die opdracht makkelijk mislopen. Zo'n publicatie kan het VvE-bestuur daarom helpen hun leden, de bewoners, als het ware tot de orde te roepen. Want bij veel VvE's loopt de communicatie verre van soepel. Wellicht dat een installateur die wijst op de publicatie net dat duwtje kan geven en daarmee bewerkstelligen dat de rookgasafvoer weer veilig is.

Ook interessant