Zoeken
Menu

Of het nu gaat om een gasinstallatie of om een houtkachel, goede rookgasafvoer is van essentieel belang. Ondanks dat je toch zou mogen denken dat dit algemeen bekend is, doen zich ook vandaag nog altijd ongevallen voor vanwege een gebrekkige rookgasafvoer.

Rookgas is simpelweg het gas dat overblijft als een bepaalde brandstof verbrand is. Het is uiterst belangrijk dat dit rookgas op een goede manier wordt afgevoerd, want als dat niet zo is dan kan dit schadelijke en zelfs fatale gevolgen hebben. Kiwa Technology houdt in ons land ongevallen met gasinstallaties bij. In 2013 registreerde dit instituut 57 ernstige ongevallen, waarvan een deel samenhing met een losliggende rookgasafvoer. Voorkomen is ook in deze gevallen beter dan genezen: op welke manier er ook gestookt wordt, de rookgasafvoer moet hoe dan ook in orde zijn.

Hout stoken is hot

De stijgende populariteit van houtkachels is u vast niet ontgaan. Ook de pelletkachel, die gebruik maakt van ‘pellets’ ofwel houtkorrels om te stoken, staat meer en meer in de belangstelling. Deze populariteit heeft enerzijds te maken met de economische recessie en de stijgende energieprijzen. Hierdoor gaan mensen op zoek naar goedkopere manieren om hun woning te verwarmen. Anderzijds kiezen mensen regelmatig voor een kachel vanwege de ‘authentieke charmes’, waarbij de kachel een visioen van gezelligheid en sfeer oproept.

Ook als het gaat om stoken met een houtkachel of een pelletkachel is een verantwoorde rookgasafvoer onontbeerlijk. Een rookkanaal is dan ook een wezenlijk onderdeel van houtkachels; alleen met een deugdelijk rookkanaal is een veilige rookgasafvoer mogelijk.

Brandveilig volgens Bouwbesluit

Sinds 2012 is het nieuwe Bouwbesluit van kracht. In dit Bouwbesluit is vastgelegd waar rookkanalen in ons land aan moeten voldoen om een veilige rookgasafvoer te waarborgen. Wanneer u rookkanalen installeert, zijn de beginselen uit het Bouwbesluit leidend. Om te komen tot een veilige opbouw van een rookkanaal moet u bijvoorbeeld rekening houden met de plek waar het kanaal uitmondt en met de afstand van het kanaal tot eventueel brandbare materialen. Immers, zo stelt het Bouwbesluit: “Een afvoervoorziening voor rookgas, zoals een schoorsteen, mag niet de oorzaak zijn van het ontstaan van brand. Daarom schrijft het eerste lid voor, dat een dergelijke voorziening brandveilig moet zijn bepaald volgens NEN 6062.” Als een rookkanaal is aangelegd volgens het Bouwbesluit, dan voldoet het automatisch aan NEN 6062.

Vakwerk

Zorgen voor een veilige rookgasafvoer is vakwerk. Er zijn verschillende soorten afvoerkanalen in de handel en iedere situatie vereist uiteraard maatwerk. Het is belangrijk dat u als professional de rookkanalen aanlegt en dat ze bij voorkeur gecertificeerd zijn. Om problemen met de rookgasafvoer te voorkomen, is het ook belangrijk dat de gaskachel of de hout(pellet)kachel regelmatig goed gecontroleerd en onderhouden wordt. Immers, alléén als de rookgasafvoer op de juiste wijze is geregeld en onderhouden, kan de consument er met een gerust hart warmpjes bij zitten.

Ook interessant