Zoeken
Menu

Het stookseizoen is nog maar net begonnen of de aanval op houtrook is alweer geopend. Uit onderzoek van de GGD en de Universiteit Utrecht blijkt dat rook van houtkachels schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De GGD pleit dan ook voor strengere regels om overlast door houtrook aan te pakken.

Het stookseizoen is nog maar net begonnen of de aanval op houtrook is alweer geopend. Uit onderzoek van de GGD en de Universiteit Utrecht blijkt dat rook van houtkachels schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De GGD pleit dan ook voor strengere regels om overlast door houtrook aan te pakken.

GGD Groningen heeft samen met de GGD’s van Drenthe en Friesland en de Universiteit van Utrecht onderzoek gedaan bij tien gezinnen met ernstige overlast van houtrook. Bij acht van de tien gezinnen was de hoeveelheid fijnstof hoger dan de advies-waarde van de Wereldgezondheidsorganisatie. Rook uit een houtkachel kan leiden tot irritatie aan ogen, neus en keel en kan bovendien hoesten en benauwdheid veroorzaken.

Voor gemeentes is het vaak lastig om in te grijpen. Er zijn op dit moment geen duidelijke regels over de uitstoot van houtkachels. Volgens de GGD schiet de regelgeving hier duidelijk tekort en de organisatie ziet dan ook graag dat de wetgeving wordt aangepast, zodat gemeenten deze overlast toch kunnen aanpakken.

Mogelijke maatregelen

Er zijn volgens de GGD verschillende maatregelen denkbaar. Zo kan er een meetsysteem worden ontwikkeld waarmee overlast door houtrook vastgesteld wordt. Ook de bouwregelgeving kan worden aangepakt, zodat schoorstenen altijd hoger dan omliggende gebouwen moeten zijn. Bovendien kan stoken verboden worden bij ongunstige weersomstandigheden, als mist of windstil weer. Het aanwijzen van houtrookvrije buurten kan volgens de GGD ook een oplossing zijn.

Milieuwethouders

Het is niet de eerste keer dat houtrook onder vuur ligt. Begin dit jaar pleitten de milieuwethouders van de vier grote steden al voor regulering van open haarden en ook houtkachels. “Houtstook is ongezond en hinderlijk voor omwonenden”, schreef de Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho in een brief aan staatssecretaris Mansveld van Milieu. “Wij stellen voor om naast voorlichting over de gezondheidsrisico’s ook te laten onderzoeken in hoeverre houtstook bijdraagt aan de concentraties in stedelijk gebied en wat daaraan gedaan kan worden.”

Sfeerverwarmingsgilde

Ook brancheorganisatie Het Sfeerverwarmingsgilde ziet graag dat de regels voor houtstook worden aangescherpt. Wel maakt het SVG een duidelijk onderscheid tussen een houtkachel en een open haard. Daarnaast maakte de brancheorganisatie begin november bekend dat het gilde pleit voor een speciale stooktraining voor consumenten.

Ook interessant