Zoeken
Menu
Wet Kwaliteitsborging biedt kansen voor installateurs noodverlichting Bron: Kenniscentrum Noodverlichting

Na lang gesoebat gaat op 1 januari 2021 de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) in. Die wet, die beoogt om de kwaliteit van een bouwproject omhoog te krijgen, biedt ook kansen voor noodverlichting experts, zo denkt het Kenniscentrum Noodverlichting.

In 2021 wordt de wet geleidelijk ingevoerd. Tot die tijd volstaat een vergunning nog. Om de wet stapsgewijs in te kunnen voeren zijn alle bouwwerken opgedeeld in zogenaamde gevolgklassen. Bij inwerkingtreding in 2021 zullen de nieuwe regels alleen nog gelden voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1, bestaande uit; grondgebonden woningen, woonboten, vakantiewoningen en bedrijfspanden van maximaal twee bouwlagen (incl. een klein kantoor en kantine).

Vanaf 2021 moeten bouwbedrijven die werken aan projecten vallend in gevolgklasse 1 aan kunnen tonen dat zij de regels van het Bouwbesluit volledig naleven. Hiervoor dient bij het opleveren van het gebouw bewijs geleverd te worden in een opleverdossier.

Specialistische kennis

“Omdat bouwwerken in gevolgklasse 1 voornamelijk bestaan uit bouwwerken in de woonsector, waar weinig tot geen noodverlichting vereist is, zal deze wet voor noodverlichting niet direct gevolgen hebben”, denkt het Kenniscentrum Noodverlichting. “Zeker omdat ook de uitgangspunten van het Bouwbesluit gelijk blijven als deze in 2021 over zal gaan in de Omgevingswet.” 

“Maar”, zo gaat het kenniscentrum verder. “We verwachten dat bij de toepassing van de nieuwe regels bij gevolgklasse 2 aandacht voor de toetsing van de noodverlichting komt. Door al bij het maken van de bouwplannen een goede inschatting te maken van de risico’s, waarbij veilig gebruik én ontruiming van het gebouw een belangrijk onderdeel is, zal de veiligheid verder toenemen. Veiligheidscoördinatoren, ARBO-medewerkers en bedrijfshulpverleners zijn de aangewezen personen om iets te zeggen over de reële veiligheidsrisico’s. Hier zal meer mee afgestemd moeten worden. Door deze veranderingen komt er meer nadruk te liggen op specialistische kennis en een goede afstemming binnen de bouwkolom. Dit is dus dé kans voor noodverlichtingsinstallateurs om zich verder te onderscheiden met hun expertise. Ze zullen meer dan ooit de juiste gesprekspartner worden voor klanten, architecten, bouwers en toezichthouders. Onafhankelijke kwaliteitsborgers beoordelen straks de risico’s op fouten.” 

Het kenniscentrum biedt speciale trainingen aan om installateurs klaar te stomen voor de nieuwe wetgeving.

Ook interessant