Zoeken
Menu

Net als voor veel andere locaties geldt ook voor parkeergarages dat de veiligheid van de gebruiker gebaat is bij de juiste noodverlichting. Parkeergarages brengen bijzondere veiligheidsrisico’s met zich mee, waar de noodverlichting op afgestemd moet zijn. Onlangs werden de normen herzien in relatie tot de huidige technische mogelijkheden.

Parkeerterreinen, parkeergarages… in een dichtbebouwd land als Nederland zijn ze overal. Vanzelfsprekend dient de verlichting in een parkeergarage op orde te zijn om er op een veilige manier gebruik van te kunnen maken. Voldoende licht op de juiste plekken geeft de gebruiker van een parkeergarage een veilig gevoel en maakt het parkeren makkelijker. Parkeergarages zijn echter specifieke locaties die ook zo hun eigen eisen stellen aan de noodverlichting. In geval van nood kunnen een goede verlichting en een heldere bewegwijzering van de vluchtroutes van essentieel belang zijn. Sterker nog, noodverlichting kan levens redden! Bij de inrichting van een gebouw hoort dan dus ook de nodige aandacht aan de noodverlichting te worden besteed.

Onlangs zijn er wat dit laatste betreft enkele belangrijke zaken gewijzigd. Zo werd de Nederlandse norm NEN 2443 herzien; de norm werd afgestemd op de actuele technische mogelijkheden. Concreet hield dit onder andere in dat de normen met betrekking tot de draaicirkels en de maten waar de parkeervakken aan moeten voldoen werden aangepast. Daarnaast werden de normen voor de noodverlichting herzien.

Noodverlichting verplicht

Noodverlichting is verplicht voor alle ondergrondse parkeergarages. Hierbij kan gedacht worden aan zowel openbare als niet-openbare parkeergarages en ook aan stallinggarages. De noodverlichting voor dergelijke locaties moet aansluiten bij de Europese norm NEN-EN 1838. De specifieke eis van 25 Lux noodverlichting bij de nooduitgangen is hierdoor niet langer van kracht. De nieuwe norm raadt toepassing van de geldende ARBO-eisen aan, óók op locaties waar (nog) geen mensen werkzaam zijn. Parkeergarages worden beschouwd als alle andere gebouwen in ons land. Dit betekent dat ook in parkeergarages de veiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2012 van kracht zijn. Daarnaast dienen de normen NEN 1010, NEN-EN 1838, NEN 6088 en NEN-EN-IEC 60598-2-22 toegepast te worden.

Slagvast en op afstand herkenbaar

Het ligt enigszins voor de hand dat voor de noodverlichting in parkeergarages het beste voor slagvaste verlichting gekozen kan worden. Dergelijke verlichting is bijvoorbeeld beter bestand tegen vandalisme dan reguliere noodverlichting.

De nieuwe eisen gelden ook voor de pictogramarmatuur. Om bij het ontstaan van overtollige uitlaatgassen een veilige ontruiming te kunnen garanderen, moet de herkenbaarheid van de pictogrammen aan hoge eisen voldoen. De pictogrammen moeten in een situatie van extreem slecht zicht door uitlaatgassen op 50 meter afstand herkenbaar zijn.

Om erger te voorkomen

Concreet betekent deze eis dat de pictogramarmaturen 25 centimeter hoog moeten zijn. Voor de tekst of de afbeelding wordt gebruikgemaakt van een zogeheten LUTO-aanduiding, waarbij ‘LUTO’ staat voor Licht Uit, Tekst Onzichtbaar. Door toepassing van de nieuwe normen voldoet de noodverlichting aan de actuele eisen. Iets wat van levensbelang kan zijn, zeker ook in parkeergarages. De juiste aandacht voor plaatsing en onderhoud van noodverlichting voorkomt problemen als de nood echt aan de man is!

Ook interessant